ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана
Напомена: За носиоца путног листа у транзиту није неопходна виза

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Држављанима Републике Србије није потребна виза за улазак и боравак до 90 дана у Р. Северној Македонији, a могу, такође, улазити у Р. Северну Македонију са важећом биометријском личном картом.
Ради регулисања боравка у Р. Северној Македонији (по основу запослења, студирања, брака) држављанима Р. Србије није потребна виза типа Д, која се издаје у Амбасади Р. Северној Македоније у Београду. Ради регулисања боравка држављани Р. Србије се обраћају МУП РСМ, Одељењу за странце.
Сви страни држављани, без обзира да ли је за њихов улазак у Р. Северну Македонију потребна виза или не, имају обавезу да се пријаве у најближој полицијској станици у року од 24 сата од уласка на северно-македонску територију.

РОБА КОЈА НЕ ПОДЛЕЖЕ ПЛАЋАЊУ УВОЗНИХ ДАЖБИНА – Страни држављани су ослобођени од плаћања увозних дажбина (царина, ПДВ и акциза) за: лични пртљаг; 200 цигарета или 100 цигарилоса (цигарете максималне тежине од 3 грама по комаду) или 50 томпуса или 250 грама дувана за пушење или за сразмерну количину различитих прерађевина од дувана; 1 литар жестоког алкохолног пића са процентом алкохола изнад 22% или 2 литра алкохолног пића и аператива са винским или алкохолном основом са процентом алкохола који не прелази 22%; 2 литра вина; 50 мл парфема; 250 мл тоалетне воде.
Ослобађања од плаћања увозних дажбина за производе од дувана и алкохола не важе за путнике млађе од 18 година.
Акцизна роба може да се превози само преко главних прелаза. На главним прелазима налази се и ветеринарска, санитарна и фито контрола.
Страни држављанин може да унесе (без пријављивања) у РСМ разне девизе у противвредности до 10.000 евра. Изнад 10.000 евра мора да се пријави на царини. Царина тражи изјаву као доказ о пореклу пријављених девиза. Приликом изношења девиза преко 10.000 евра потребно је предочити царини потврду о уносу девиза и та потврда не сме бити старија од 30 дана од дана издавања.
Акцизна роба може да се превози само преко главних прелаза. На главним прелазима налази се и ветеринарска, санитарна и фито контрола.
Лекови - За унос лекова у Републику Северну Македонију потребна је посебна дозвола издата од стране Бироа за лекове Министарства здравља Републике Северне Македоније. Унос лекова без наведене дозволе дозвољен је само уколико су лекови намењени за личну употребу. У том случају путник треба да поседује потврду од матичне здравствене установе са подацима о леку, пацијенту и врсти болести, са потписом лекара.
За лекове који у себи садрже опјне дроге или психотропске супстанце потребна је одговарајућа потврда Бироа за лекове при Министарству здравља.
Оружје и муниција - Забрањено је уношење и преношење преко територије Републике Северне Македоније свих видова оружја и муниције. Уношење оружја и муниције за лов је дозвољено само уколико се поседује одобрење/дозвола МУП.

Дозвољава се увоз и транзит производа животињског порекла (сир, сухомеснати производи и др) до 1кг, а преко ове тежине потребна је ветеринарско санитарна контрола на граничном прелазу. За увоз биљака, семенског материјала потребно је да се на граничном прелазу изврши фито-санитарна контрола.

Кућни љубимци:

За сваког кућног љубимца, који се преноси преко граничног прелаза Републике Северне Македоније, власник или одговорно лице, треба да поседује одговарајућу документацију за идентификацију, односно:
- ветеринарско-здравствени сертификат издат од званичног ветеринара,
- пасош издат од званичног ветеринара који је обавезан за све врсте паса, мачака и ласица, или
- изјава издата од власника или одговорног лица која је обавезна за све типове птица, под условом да долазе из земље која је чланица Међународне организације за здравствену заштиту животиња (OIE).
Угрожене животиње и биљке - Уношење и изношење угрожених животиња и биљака и њихових производа у/из територије Републике Северне Македоније, према CITES (Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне) је строго забрањено законом. За промет са угроженим и заштићеним дивљим врстама биљака, гљива и животиња и производима који су од њих направљени потребно је приложити одговарајући документ, односно дозволу Министарства животне средине и просторног планирања која се мора унапред добити.
Заштићене врсте животиња и производи добијени од њих су:
- браон мечка, сиви соко, лептир Hipparchia semele – вук, змија, гуштер и тропске животиње,
- корали и шкољке,
- егзотичне биљке (орхидеје, кактуси) итд,
- све врсте предмета од угрожених биљних и животињских врста, као: музички инструменти, артефакти од корала и слонове кости, одећа, обућа и модни додаци итд.
Царински службеници, полицијски службеници или инспектори ће исто одузети, а прекршилац ће, поред плаћања новчане казне, надокнадити и све остале трошкове за привремену бригу или складиштење таквих врста животиња и производа.
Предмети и добра културо–историјског наслеђа који подлежу режиму потребних уверења за извоз или привремено изношење из територије Републике Северне Македоније су:
- археолошки предмети (ископани из земље или извађени из воде који потичу из одређеног периода),
- етнолошки предмети (предмети који сведоче о начину живота, традицији, обичајима и сл),
- историјски предмети (који су везани за одређене историјске догађаје или су их користиле историјске личности, као и старе монете – новчанице),
- уметнички предмети (слике, цртежи, скулптуре, бакрорези, гравуре и друге уметничке композиције),
- технички предмети (машине, алатке, инструменти, опрема и сл. из одређене етапе техничког прогреса),
- архивска грађа (изворни и репродуковани документарни материјал трајне вредности),
- библиотекарска грађа (стари рукописи, ретке књиге и друге публикације),
- биоскопска добра (кинематографска дела, филмови-цртани, документарни, научно –популарни и др),
- аудиовизуелни материјал (изворни материјали и тонске копије играних или анимираних филмова, сценарији, фотографије, слајдови, постери и сл) и
- фонотечка добра (аудио записи - оригинални музички и други звучни записи).
Културно наслеђе од посебног значаја (као заштићене музејске збирке) не смеју се износити. Културно наслеђе које није под режимом опште забране извоза, као и добра која представљајунационално богатство, могу се извозити само са дозволом Управе за заштиту културног наслеђа.
Културна добра која не подлежу режиму заштите

Добра која немају карактер културног наслеђа и која не подлежу режиму заштите, односно могу се слободно износити из државе: репродукције, копије музејских експоната (антиквитета и других музејских предмета), пропраћени одговарајућим сертификатом, којим се потврђује копија, порекло оригиналног предмета, као иинституција која га је издала.

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
Између Србије и Северне Македоније постоји Споразум о социјалном осигурању (2002), којим је регулисано питање коришћења здравствене заштите за време привременог боравка путника, туриста у Северној Македонији, без наплате услуга. Под овим услугама се подразумевају само хитне и неодложне здравствене интервенције.
Путници морају да поседују потврду о праву на коришћење здравствене заштите, коју издаје надлежна филијала здравственог осигурања у Србији. Уколико путник нема ову потврду она се може издати накнадно, на захтев надлежне филијале Фонда за здравствено осигурање р. Северне Македоније.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – Тренутна ситуација у Републици Северној Македонији је мирна. Нашим грађанима који намеравају да путују у Републику Северну Македонију препоручује се да своја документа, личне ствари и ствари од вредности не остављају у аутомобилима због крађе.

ТРАНСПОРТ – У Северној Македонији постоје два аеродрома: Међународни аеродром Скопље – Skopje International Airport, тел. 02-314-83-33 и Аеродром „Св. Апостол Павле" – Охрид, тел. +38946/252-821, +38946/252-321.
У зимском периоду одвијају се летови из Београда за Скопље из Скопља за Београд, четири пута недељно.
Аутопут постоји на путном правцу: Куманово – Велес – Неготино - Демир Капија-Валандово – Ђевђелија и на путном правцу Куманово – Скопље – Тетово – Гостивар.
Признаје се наша возачка дозвола. Ако возач није власник аутомобила потребно овлашћење. Неопходна је полиса осигурања од одговорности, односно тзв. зелени картон за аутомобиле. Странац који привремено борави у Северној Македонији може да управља моторним возилом на територији Северне Македоније за време привременог боравка на основу стране возачке дозволе под условом реципроцитета.
На путевима у Северној Македонији обавезно је коришћење светала дању и ноћу, на свим путевима (магистралним, регионалним и локалним) и у насељеним местима.
Новчана казна за прекршаје у саобраћају коју изрекне полицијски службеник плаћа се у банци. Није дозвољено плаћање казне у готовом униформисаном полицијском службенику. У случају да униформисани полицијски службеник инсистира на таквом начину плаћања, обавеза је да се такав поступак пријави најближој полицијској станици. Рок за плаћање казне је 8 дана. Сагласно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима Р. Северне Македоније, полицијски службеник може привремено да одузме путну и возачку исправу док не буде достављен доказ да је казна плаћена.
У Северној Македонији обавезна је употреба сигурносних појасева за све путнике на свим седиштима. Дозвољено концентрација алкохола у крви за возаче је 0,5 промила. Код професионалних возача није дозвољено присуство алкохола у крви.
На предњем сувозачевом седишту не сме да се превози дете до 12 година старости и лице које је под дејством алкохола. Возач не сме да користи мобилни телефон за време вожње.
Обавезно је поседовање и ношење зимске опреме у периоду од 15. новембра до 15. марта.
У периоду годишњих одмора повећан је ризик од саобраћајних несрећа, чији је узрок замор возача, који путују из Р. Србије у Грчку и Турску. Препоручују се чешћи одмори.
Гранични прелази за друмски саобраћај између Р. Србије и Р. Северне Македоније:
- ГП Прешево - гранична полиција: тел. +38117/7666-001; Табановце- гранична полиција: тел. +38931/416-244; Табановце – царина: тел. +38931/467-610
- ГП Прохор Пчињски/Пелинце– гранична полиција: тел. +38931/800-000
- ГП Глобочница/Јажинце– у делу према КиМ – гранична полиција +38944/363-092
- ГП Ђенерал Јанковић/Долно Блаце – у делу према КиМ – гранична полиција +3892/321-4018
Гранични прелаз за железнички саобраћај између Р. Србије и Р. Северне Македоније:
- ГП Прешево/Табановце - гранична полиција: тел. +38931/467-511
Гранични прелази за друмски саобраћај између Р. Северне Македоније и Р. Грчке:
- ГП Богородица – гранична полиција: тел. +38934/230-130
- ГП Богородица – царина: тел. + 38934/230-100
- ГП Стари Дојран – гранична полиција: тел. +38934/225-330
- ГП Меџитлија (код Битоља) – гранична полиција: тел. +38947/231-258
Гранични прелази између Р. Северне Македоније и Р. Бугарске:
- ГП Ново Село (код Струмице)– гранична полиција: тел. + 38934/363-350
- ГП Деве Баир (код Криве Паланке)Деве Баир – гранична полиција: тел. +38931/387-022
- ГП Делчево– гранична полиција: тел: +38933/412-101

ОСТАЛО – Значајни телефони: Полиције – 192, Хитна помоћ – 194, Ватрогасци – 193; АМСМ - информативни центар 9801; Аутопомоћ на путу – 196; Центар за управљање кризама – 195; Републичка тржишна инспекција – 975; За бесплатну и анонимну пријаву шверца и корупције – 197; Пријава корупције у полицији – 199; ГП Међународни аеродром – Скопље, тел. + 3892/322-28-50; ГП Аеродром – Охрид: тел. + 38946/260-073.

Контакти:
Приликом боравка у Републици Северној Македонији за конзуларну помоћ и заштиту држављани Р. Србије се могу обратити Амбасади Републике Србије (адреса: Питу Гули 8, Скопље), путем следећег контакт телефона: +3892/3129-298, +3892/3131-299, +3892/3128-422, +3892/3130-421 и електронске адресе: srbamb@unet.com.mk и konzularno@srbija.com.mk, као и почасном конзулу Р. Србије у Битољу, Сиљану Мицевском (адреса: Виенска 2/4, Битољ), путем следећег контакт телефона +38947/242-222, моб. +38970/207000 и електронске адресе: siljan@gppelister.com.mk