Сектор за економску дипломатију

Сектор за економску дипломатију обавља послове који се односе на:

  1. представљање и заштиту интереса Републике Србије у свим међународним организацијама економског, финансијског, привредног и трговинског карактера и спровођење економске анализе;
  2. спровођење активности у циљу привлачења страних директних инвестиција;
  3. промовисање домаћих производа и услуга на међународном тржишту;
  4. побољшање постојећих видова сарадње и склапање нових споразума са учесницима на међународном тржишту робе, услуга  и капитала;
  5. промовисање туристичких, инвестиционих, привредних и културних добара Р. Србије на светској економској сцени  у циљу привлачења потенцијалних туриста, инвеститора и ривредника;
  6. дефинисање стратегије приступа међународном тржишту и сачињавање предлога за извоз робе и услуга;
  7. анализирање потенцијалних тржишта на основу достављених информација из ДКП и званичних статистичких података;
  8. праћење и анализирање дешавања на светском финансијском тржишту.

У Сектору за економску дипломатију образују се следеће уже унутрашње јединице: