Контакт

Министарство спољних послова:

Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд, Република Србија
Тел:   (+381-11) 3616-333
          (+381-11) 3068-000
Факс: (+381-11) 3618-366
Е- пошта: mfa@mfa.rs
Радно време Министарства: од 7:30 до 15:30 часова
(по средњoевропској временској зони; GMT +1).

Дипломатски протокол:

Тел: (+381-11) 306-8220
Тел: (+381-11) 361-8113
Е пошта: protocol@mfa.rs

Контакт за грађане:

Тел: (+381-11) 3068-888
Тел: (+381-11) 3068-884
Е- пошта: consul@mfa.rs

Контакт за медије:

Тел: (+381-11) 3068-664
Е- пошта: press@mfa.rs