Одељење за међународноправне послове

Одељење за међународноправне послове обавља послове који се односе на:

 • припрему и спровођење поступка закључивања и ратификације међународних уговора;
 • електронско евидентирање и чување оригиналних примерака међународних уговора и пратеће документације;
 • учешће Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама;
 • примену права међународних организација;
 • друге послове из области међународног права.

Уже унутрашње јединице у Одељењу за међународноправне послове:

 1. Група за међународне правосудне институције обавља послове који се односе на:
   - сарадњу са међународним правосудним институцијама: Међународни суд правде, Стални арбитражни суд, Међународни кривични суд, Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, Хашка конференција за међународно приватно право, специјализовани судови УН;
   - заступање Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама;
   - друге послове из делокруга Групе.
   
 2. Група за међународне уговоре обавља послове који се односе на међународне мултилатералне и билатералне уговоре, као и друге послове из делокруга Групе;
   
 3. Група за право међународних организација и општа питања обавља послове који се односе на;
   - примену права међународних организација универзалног и регионалног карактера;
   - примену других актуелних питања међународног права;
   -  друге послове из делокруга Групе.