Најчешћа питања

ПИТАЊЕ: Изгубила сам пасош. Шта треба да радим?

ОДГОВОР: У случају губитка или крађе пасоша, потребно је да се обратите најближој полицијској станици у месту Вашег боравка у иностранству, пријавите губитак или крађу пасоша и узмете потврду издату на Ваше име и презиме. Уколико из било ког разлога морате хитно да путујете у Републику Србију, надлежно дипломатско-конзуларно представништво може издати путни лист као врсту путне исправе која служи само за повратак у Србију и не може се користити за даља путовања.

ПИТАЊЕ: Из бивше Југославије сам се иселио и већ неколико деценија живим у иностранству. Интересује ме да ли и на који начин могу да добијем српски пасош?

ОДГОВОР: Пасош Републике Србије може добити сваки држављанин Републике Србије ако не постоје законом предвиђене сметње. Уколико поуздано знате да сте држављанин Републике Србије, захтев за пасош можете поднети у најближем дипломатско-конзуларном представништву у земљи Вашег боравка. За сада захтеве за биометријске пасоше можете поднети у следећим дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству. Уколико нисте сигурни да сте држављанин Републике Србије сугеришемо Вам да контактирате дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије које ће Вам помоћи да се провери чињеница држављанства.

ПИТАЊЕ: Да ли један од родитеља може да поднесе захтев за пасош за малолетно лице?

ОДГОВОР: Захтев за пасош за малолетно лице морају да поднесу оба родитеља. Уколико је један спречен да буде присутан приликом подношења захтева, у том случају је потребна његова оверена писана изјава да је сагласан са издавањем пасоша. 
Један од родитеља може да поднесе захтев искључиво уколико самостално врши право родитељског старања над дететом, о чему је неопходно приложити одговарајући доказ. 

ПИТАЊЕ: Истекао ми је пасош, а немам времена да чекам издавање новог. Шта да радим пошто из хитних разлога треба да путујем у Србију?

ОДГОВОР: Уколико из било ког разлога морате хитно да отпутујете у Републику Србију, а пасош више не важи или је оштећен, дипломатско-конзуларно представништво може издати путни лист као врсту путне исправе која служи само за повратак у Србију. По доласку у Србију, поднесите захтев за издавање новог пасоша.

ПИТАЊЕ: Недавно смо добили дете и интересује нас како можемо да добијемо пасош за дете?

ОДГОВОР: Уколико сте држављани Републике Србије потребно је најпре да, у дипломатско-конзуларном представништву у земљи где боравите и где је Ваше дете рођено, поднесете захтев за пријаву детета рођеног у иностранству. Детаље о потребним документима можете наћи овде. Пошто Ваше дете буде уписано у матичну књигу рођених у Србији,  након тога можете поднети захтев за пасош.   

ПИТАЊЕ: Шта ми је потребно за оверу пуномоћја?

ОДГОВОР: Овера потписа на приватним исправама на српском језику (пуномоћје или изјава) за употребу у Србији врши се у дипломатско-конзуларном представништву уз лично присуство даваоца пуномоћја или изјаве, а на основу важећег идентификационог документа Републике Србије (пасош или лична карта). Уколико давалац пуномоћја или изјаве није у могућности да лично дође у дипломатско-конзуларно представништво, приватна исправа се може потписати пред страним нотаром а потом прописно легализовати печатом Apostille. Више информација о легализацији страних докумената можете наћи овде

ПИТАЊЕ: Да ли у амбасади могу да дам наследну изјаву?

ОДГОВОР: Наследна изјава или пуномоћје којим се овлашћује друго лице да да наследну изјаву (позитивну или негативну) може се потписати и оверити у дипломатско-конзуларном представништву. Изјава може да буде сачињена у одговарајућој правној форми у дипломатско-конзуларном представништву. Такође, изјаву може да састави адвокат а да иста буде потписана и оверена у дипломатско—конзуларном представништву. Неопходно је лично присуство даваоца изјаве, уз важећи идентификациони документ Р. Србије. 

ПИТАЊЕ: Да ли могу у амбасади да добијем изводе из матичне књиге рођених/венчаних и уверење о држављанству?

ОДГОВОР: У амбасади или конзулату можете добити изводе из матичних књига Републике Србије, као и уверење о држављанству Републике Србије. 

ПИТАЊЕ: Преминуо ми је члан породице и желим да га сахраним у Р. Србији. Шта је потребно за пренос његових посмртних остатака?

ОДГОВОР: За пренос посмртних остатака из иностранства у Србију, потребно је прибавити одговарајући документ Републике Србије - спроводницу.
Захтев за издавање спроводнице се подноси у Амбасади, односно Генералном конзулату Републике Србије. Више детаља о  издавању спроводнице можете наћи овде

ПИТАЊЕ: Да ли могу да добијем личну карту Р. Србије и возачку дозволу у Амбасади/Конзулату?

ОДГОВОР: Захтеви за издавање личне карте и возачке дозволе не могу се поднети у дипломатско-конзуларном представништву, већ непосредно у надлежној полицијској управи у Републици Србији, према месту Вашег пребивалишта.