Покрет несврстаних земаља

О Покрету Несврстаних Земаља (ПНЗ)

Покрет Несврстаних Земаља је настао као израз настојања великог броја земаља у развоју, већином насталих у процесу деколонизације, да својеврсном политичком алтернативом у периоду хладноратовске поделе света избегну опредељење за један војно-политички блок и артикулишу самосталан спољнополитички наступ.
Након конференције у Бандунгу (Индонезија), 1955.године, где су зацртани принципи мирољубиве коегзистенције, прва Конференција несврстаних земаља одржана је 1961. године у Београду - на иницијативу СФРЈ.
У периоду хладног рата Покрет Несврстаних Земаља је одиграо значајну улогу у очувању мира и смиривању међублоковског надметања, а поготово у убрзању процеса деколонизације. Представљао је значајан фактор борбе за поштовање равноправности и суверенитета земаља, као и настојања у правцу равномерног економског и социјалног развоја.
Активности Покрета су данас усмерене на промоцију принципа мултилатерализма и заступање интереса држава у развоју, посебно у оквиру УН.

Србија и Покрет Несврстаних Земаља

СФРЈ је била једна од оснивача и имала једну од водећих улога у Покрет Несврстаних Земаља. Услед распада СФРЈ, чланство СРЈ у Покрету Несврстаних Земаља је суспендовано 1992.године. Након регулисања чланства СРЈ у УН, на састанку Координационог бироа Покрета Несврстаних Земаља, 25. септембра 2001. године прихваћен је наш захтев за добијање статуса посматрача у Покрету, што је верификовано на министарском састанку, новембра 2001. године у Њујорку.

Република Србија настоји да свој статус искористи у циљу остварења својих виталних државних и националних интереса. Наше присуство и сарадња у оквиру Покрета Несврстаних Земаља нису у супротности са европском перспективом Србије, већ представљају комплементарну димензију овакве спољнополитичке оријентације. Статус посматрача, такође, омогућава Р.Србији праћење глобалних политичких и економских питања из угла ове групе земаља, док је веома значајна и перспектива јачања свеобухватне билатералне сарадње са државама чланицама Покрета Несврстаних Земаља.

Влада Републике Србије је 2010. године започела програм стипендија под називом "Свет у Србији - 100 стипендија за студенте из држава чланица Покрета Несврстаних Земаља".
У Београду је 2011. године одржан комеморативни министарски састанак Покрета Несврстаних Земаља поводом 50. годишњице одржавања оснивачког састанка Покрета у Београду.