Одељење за ОЕБС и СЕ

Одељење за ОЕБС и СЕ обавља послове који се односе на:

  1. европску безбедност и сарадњу;
  2. активности Републике Србије у ОЕБС;
  3. политику Савета Европе и свих посебних тела;
  4. активности Републике Србије у Савету Европе;
  5. спровођење потврђених конвенција Савета Европе у Републици Србији;
  6. друге послове из области мултилатералне сарадње у вези са ОЕБС и Савет Европе.