Србија у УН

Уједињене нације (www.un.org) основане су након завршетка Другог светског рата, потписивањем Повеље Уједињених нација у Сан Франциску 1945. године. Ова глобална међународна организација данас броји 193 чланице.

СФРЈ је била један од иницијалних оснивача ове светске организације Република Србија је чланица Уједињених нација 1. новембра 2000.године и даје континуиран допринос раду и активностима различитих тела и специјализованих агенција из система УН.

Приоритети Републике Србије током актуелног 75. заседања Генералне скупштине УН су: очување територијалног интегритета и суверенитета, значај и улога мултилатерализма, мир и безбедност, одрживи развој, климатске промене и заштитa животне средине и промоција и заштита људских права.

Очување територијалног интегритета и суверенитета – активности Републике Србије на овом плану одраз су настојања да се одбране принципи међународног права, Повеље УН и правно обавезујуће Резолуције СБ УН 1244 (1999), којом се гарантује суверенитет и територијални интегритет Републике Србије. Уз константно истицање значаја поштовања резолуције СБ УН 1244 (1999), улоге УНМИК и осталог међународног присуства на КиМ, Република Србија придаје велики значај седницама СБ УН о раду УНМИК, како би међународна заједница у континуитету била информисана о политичкој и безбедносној ситуацији на Косову и Метохији, посебно у погледу положаја Срба и другог неалбанског становништва, владавине права, људских права, одрживог повратка интерно расељених лица, као и заштите културног и верског наслеђа.

Значај и улога мултилатерализма – Република Србија снажно подржава мултилатерализам и принципе садржане у Повељи УН који у условима нових и све комплекснијих изазова додатно добијају на важности. Такође, пружамо активну подршку активностима УН и њених специјализованих агенција у свим приоритетним областима деловања, укључујући и у контексту актуелне кризе изазване пандемијом COVID-19, имајући у виду да је ова јединствена ситуација у којој се нашао читав свет показала да појединачни напори држава нису довољни и да је неопходна глобална солидарност, сарадња и заједничко деловање.

Очување мира и безбедности – Република Србија пружа континуирану подршку напорима УН на плану промоције и очувања мира и безбедности и кроз ангажман представника Републике Србије у мировним операцијама у мисијама УН у Либану (UNIFIL), ДР Конгу (MONUSCO), Кипру (UNFICYP), Централноафричкој Републици (MINUSCA) и на Блиском истоку (UNTSO). Такође, као држава која снажно осуђује тероризам у свим његовим облицима и све видове екстремизма и радикализма, Република Србија је чврсто опредељена да допринесе сузбијању ове претње на националном, регионалном и глобалном плану. Улажемо напоре за пуну имплементацију свих релевантних резолуција и конвенција УН и Глобалне стратегије УН за борбу против тероризма, а активно учествујемо и у Глобалној коалицији за борбу против ИД.

Одрживи развој – Република Србија придаје велики значај спровођењу Агенде 2030 и Циљева одрживог развоја и предузима интензивне активности на националном нивоу како би обезбедила одговарајућу динамику њихове имплементације. Република Србија је била активно укључена у процес дефинисања Агенде, а на заседању Политичког форума на високом нивоу, који је одржан под покровитељством ECOSOC, 2019.године у Њујорку је представила и Добровољни национални извештај о имплементацији Циљева одрживог развоја (VNR). Република Србија сматра да су континуирано спровођење реформи, евроинтеграције, као и примена Агенде 2030 комплементарни и међусобно прожимајући процеси

Климатске промене и заштита животне средине – Република Србија је посвећена глобалним напорима у борби против климатских промена, заштити животне средине, смањењу ризика од природних катастрофа и очувању биодивертитета. Залаже се за финализацију договора o правилима, модалитетима и процедурама за операционализацију Париског споразума о климатским променама, као и за обезбеђивање финансијске помоћи за све земље у развоју за испуњење обавеза које из истог проистичу.

Промоција и заштита људских права - Република Србија активно учествује у раду уговорних тела и механизама Уједињених нација, где посебну пажњу посвећује раду Савета УН за људска права и његовим механизмима и раду Трећег комитета ГС УН надлежног за питања људских права. Такође, Република Србија сарађује са Канцеларијом Високог комесара Уједињених нација за људска права, као и са механизмом специјалних процедура Уједињених нација у области људских права. Полазећи од става да би унапређење и заштита људских права требало да почивају на принципима сарадње и отвореног дијалога, Република Србија активно учествује у Универзалном периодичном прегледу – јединственом механизму у оквиру Савета за људска права УН у којем се разматра стање људских права у свим државама света. У јануару 2018. године представљен је трећи периодични извештај о стању људских права у Републици Србији у оквиру овог механизма. У припреми је добровољни средњорочни извештај о примени препорука из Универзалног периодичног извештаја Републике Србије.

Република Србија настоји да додатно повећа своју видљивост и допринесе раду Организације и путем представљања кандидатура за различита управљачка и експертска тела у оквиру система УН.
Рад УН и међународних организација из система УН прате Сталне мисије Р.Србије у Њујорку (www.serbia-un.mfa.gov.rs), Женеви (http://www.un-geneva.mfa.gov.rs) и Бечу (http://www.osce-vienna.mfa.gov.rs), као и Стална делегација при УНЕСКО у Паризу (http://www.unesco-paris.mfa.gov.rs ). Рад специјализованих агенције УН, фондова и програма који се налазе ван ових центара (Лондон, Рим, Најроби и др.) на сталној основи прате дипломатско-конзуларна представништва Србије у тим градовима.