Одељење за конзуларне послове

Одељење за конзуларне послове обавља послове који се односе на:

 1. издавање путних исправа и виза у иностранству;
 2. пружање помоћи у случајевима репатријације и депортације држављања Републике Србије;
 3. бележничке функције;
 4. матичарске функције;
 5. издавање спроводнице за пренос посмртних остатака;
 6. заштите имовинско-правних интереса државе, као и домаћих правних и физичких лица у иностранству;
 7. стицање и губитак држављанства;
 8. пружање заштите ухапшеним и осуђеним лицима у иностранству;
 9. правне помоћи у грађанским и кривичним стварима;
 10. остваривање права из области брачних и породичних односа;
 11. заштиту пословно неспособних држављана;
 12. спорове које воде држава или правна лица Републике Србије пред страним судовима или арбитражама;
 13. област одбране земље у вези с боравком војних обвезника Републике Србије у иностранству
 14. пружање помоћи и услуга домаћим бродовима и ваздухопловима;
 15. обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба у иностранству;
 16. пружање обавештења о прописима Републике Србије;
 17. легализацију јавних исправа Републике Србије и страних јавних исправа у међународном промету;
 18. чување матичних књига и издавање уверења на основу њих;
 19. друге конзуларне послове из делокруга Одељења.

Уже унутрашње јединице у Одељењу за конзуларне послове:

 1. Група за регионалне конзуларне послове I - обавља све конзуларне послове описане у члану 43. овог правилника у односу на Аустрију, Лихтенштајн, Швајцарску, Немачку, Француску, Монако, Шпанију, Андору, Португал, Белгију, Холандију, Луксембург, Велику Британију, Ирску, Данску, Шведску, Норвешку, Финску, Исланд, Пољску, Чешку, Словачку, Летонију, Естонију и Литванију;
 2. Група за регионалне конзуларне послове II- обавља све конзуларне послове описане у члану 43. овог правилника у односу на Италију, Сан Марино, Турску, Грчку, Кипар, Бугарску, Румунију, Албанију, Мађарску, Русију и евроазијске државе;
 3. Група за регионалне конзуларне послове III ­­- обавља све конзуларне послове описане у члану 43. овог правилника у односу на Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију;
 4. Група за регинаолне конзуларне послове IV - обавља све конзуларне послове описане у члану 43. овог правилника у односу на САД, Канаду, земље Средње и Јужне Америке, Аустралију, Нови Зеланд и земље Азије и Африке;
 5. Група за системска питања - обавља послове који се односе на:
  1. припрему правних инструкција из области конзуларних послова које су општег и системског карактера;
  2. уређење електронске презентације конзуларних представништава Републике Србије у свету;
  3. друге конзуларне послове општег карактера из делокруга Групе.
 6. Група за легализацију и матичне књиге - обавља послове који се односе на:
  1. легализацију исправа у међународном саобраћају;
  2. чување другог примерка матичних књига које воде дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије;
  3. издавање извода и уверења из матичних књига;
  4. друге конзуларне послове из делокруга Групе.
 7. Група за оставине и спорове у иностранству – обавља послове који се односе на:
  1. остваривање наследног права грађана Републике Србије у иностранству;
  2. остваривање права на личну или породичну пензију, алиментацију, животно осигурање и накнаду штете;
  3. друге конзуларне послове из делокруга Групе.
 8. Група за конзуларни архив - обавља архивске послове у Сектору за конзуларне односе.