Економска мултилатерала

Република Србија је активна у раду бројних међународних организација, иницијатива и форума економског и струковног карактера.

У свом наступу, Србија настоји да буде конструктиван и поуздан партнер, дајући значајан допринос развоју међународних економских односа.

Ангажман у оквиру међународних струковних и економских организација пружа могућност земљи да, у сарадњи са другим државама, унапреди стандарде и добру праксу у бројним областима од значаја за економски развој као што су саобраћај, финансије, телекомуникације, пољопривреда, интелектуална својина и др.

Поред сарадње на билатералном плану са конкретним земљама, дипломатски представници Србије заједно са представницима надлежних ресора учествују и у активностима међународних организација и форума са циљем праћења међународних стандарда у одређеним областима, промоције привредних потенцијала земље и остваривања контаката са релевантним актерима у међународним економским односима.

Поред тога, у случајевима где се процени корисним, представници Републике Србије се кандидују и учествују у руководећим и извршним позицијама у међународним организацијама, са циљем да пруже активнији допринос раду ових међународних иницијатива.