Пренос посмртних остатака

Пренос посмртних остатака

За пренос посмртних остатака из иностранства у Србију, потребно је прибавити одговарајући документ Републике Србије - спроводницу.
Захтев за издавање спроводнице се подноси у дипломатско-конзуларном представништву.

За издавање спроводнице потребно је приложити следећа документа у оригиналу:

  1. пасош преминуле особе;
  2. захтев родбине или погребног предузећа овлашћеног за транспорт посмртних остатака у коме ће, поред осталог, бити наведено где ће се сахрана обавити и којим путем ће бити извршен транспорт;
  3. извод из МКУ издат од надлежног органа земље пријема;
  4. извештај лекара о узроку смрти;
  5. спроводница, односно дозвола за пренос тела у иностранство, издата од стране надлежног органа земље пријема (на пр."Leichenpass" у Немачкој и Аустрији);
  6. потврда о обезбеђеном гробном месту у Републици Србији уколико се ради о страном држављанину;
  7. уколико је лице преминуло од куге или великих богиња, спроводница се издаје по прибављеној сагласности Министарства здравља Републике Србије. Сагласност прибавља дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије.

Уколико ће лице бити сахрањено у некој трећој земљи, али се транспорт посмртних остатака обавља преко територије Србије, потребно је прибавити транзитну спроводницу Републике Србије. За издавање транзитне спроводнице потребна су сва горе наведена документа, као и спроводница државе у којој ће лице бити сахрањено.

За пренос урне у Србију такође је потребно прибавити спроводницу. Прилажу се сва горе наведена документа, као и потврда о кремацији.