Сектор за мултилатералну сарадњу

Сектор за мултилатералну сарадњу обавља послове који се односе на:

  • активности међународних владиних и невладиних организација;
  • активности Републике Србије у међународним владиним и невладиним организацијама;
  • координацију активности у области хуманитарних питања;
  • остваривање радних контаката са представницима међународних организација који су акредитовани у Републици Србији;
  • друге послове из области мултилатералне сарадње.

У Сектору за мултилатералну сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице: