Прелети ваздухоплова

 

Одсек за путне исправе и прелете ваздухоплова надлежан je за спровођење законом прописане процедуре пријема и обраде захтева и издавања дипломатских одобрења за прелет или слетање страних државних ваздухоплова на територију Републике Србије, као и за прибављање адекватних дозвола за прелет и слетање наших државних ваздухоплова у иностранству.

У склопу послова који се односе на издавање дипломатских одобрења за прелет и слетање страних државних ваздухоплова преко и на територију Републике Србије, а у циљу ефикасности и оперативности, потребно је придржавати се следећег Упутства:

  1. Подношење писаног захтева (најмање 72 часа пре планираног лета) – достава дипломатске ноте и попуњеног формулара за издавање одобрења (Request for the Аuthorization of a Special flight in the Air Space of the Republic of Serbia).
  2. Захтев садржи све релевантне податке о ваздухоплову, ваздушним рутама (коридорима), улазно-излазним тачкама (у и из ваздушног простора Републике Србије), датуму и времену лета (изражено као UTC време – Universal Time Coordinated), сврси лета, аеродрому слетања итд. Формулар захтева можете преузети овде.
  3. Захтеве који се односе на ваздухоплове који врше превоз опасних материја, наоружања, муниције и експлозива, подносе се такође уз дипломатску ноту и попуњени формулар, најмање пет радних дана пре планираног лета (због правовременог прослеђивања захтева надлежном органу за ову врсту летова на даљу процедуру – Директорату цивилног ваздухопловства).
  4. У току радног времена Министарства спољних послова (од 07,30 до 15,30 часова), захтеви се могу достављати куриром, е - поштом ( preleti@mfa.rs) или факсом (011 306 8252). Ван радног времена (након 15,30 часова, викендом и празником), захтеви се достављају искључиво на централну е-пошту Министарства спољних послова - msp.sv@mfa.rs, путем факса 011 3618 366 или личном предајом посредством курира. Телефони за додатне информације и радне консултације су 011 306 8236 и мобилни бројеви +381668066109 и +381668066104.

У склопу послова који се односе на прибављање дипломатских одобрења за прелет или слетање државних ваздухоплова Републике Србије у иностранству, потребно је придржавати се следећег Упутства:

  1. Подношење писаног захтева у роковима који су прописани од стране страних држава (у највећем броју случајева 5 радних дана пре планираног лета, с тим што је тај рок у неким државама и 15 радних дана). Авио превозницима који обављају ову врсту летова, препоручујемо претходни контакт са службеницима ангажованим на пословима прелета авиона. Формулар захтева можете преузети овде.
  2. Захтеви за ову врсту летова (без обзира на време подношења), искључиво на централну е – пошту Министарства спољних послова - msp.sv@mfa.rs или на факс 011 3618 366. Телефони за додатне информације и радне консултације су 011 306 8236 и мобилни бројеви +381668066109 и +381668066104.