Амбасада

Отправник послова а.и. Дејан Хинић
Адреса: Rr. Donika Kastrioti 9/1
ТИРАНА
АЛБАНИЈА 
Телефон: +3554 / 2223-042,
+3554 / 2232-091
Факс: +3554 / 2232-089
Телекс: 2256
Е-маил: ambatira@icc-al.org
Интернет сајт: http://www.tirana.mfa.gov.rs

Конзулат

Немамо представништва у овој држави.