Ambasada

Ambasador: Ana Hrustanović
Adresa: 5, Rue Leonard de Vinci
75116 PARIZ
FRANCUSKA
Telefon (Centrala): + 331 / 40-72-24-24
Telefon (Sekretarijat): + 331 / 40-72-24-17
Faks: + 331 / 40-72-24-11
Faks (Konzularno): + 331 / 40-72-24-23
E-mail: ambassade.paris@mfa.rs

konzularno.pariz@mfa.rs

Internet sajt: http://www.paris.mfa.gov.rs

SRPSKI KULTURNI CENTAR

Adresa: 123, Rue St Martin
75004 PARIZ
FRANCUSKA
Telefon: + 331 / 42-72-50-50
Faks: + 331 / 40-72-24-11
E-mail: info@ccserbie.com
Internet sajt: www.ccserbie.com

Konzulat

Počasni konzuli

Francuska

Nica

Filip Manžar
Počasni konzul Republike Srbije
Adresa: 164, avenue de la Clua, F-06100 Nice
Telefon: +33388360081
Elektronska adresa: philippe@mangeard.fr