Sektor za bilateralnu saradnju

Sektor za bilateralnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na:

  • međunarodnu saradnju Republike Srbije sa drugim državama u cilju unapređenja bilateralnih odnosa i jačanja njenog međunarodnog položaja;
  • ostvarivanje spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije;
  • ostvarivanje radnih kontakata sa diplomatskim predstavnicima drugih država akreditovanih u Republici Srbiji;
  • predstavljanje Republike Srbije u određenim državama u kojima nema diplomatsku misiju i održavanje kontakata na nerezidencijalnoj osnovi;
  • bilateralnu ekonomsku saradnju;
  • druge poslove iz oblasti bilateralne saradnje.

 

Uže unutrašnje jedinice u Sektoru za bilateralnu saradnju: