Odeljenje za administrativne i arhivske poslove

Odeljenje za administrativne i arhivske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • čuvanje, zaštitu i korišćenje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije;

 • zajedničke projekte s drugim državama u oblasti korišćenja arhivske građe;

 • odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala;

 • nadzor nad administrativnim poslovanjem unutrašnjih jedinica Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije;

 • Biblioteku Ministarstva;

 • prijem i otpremu službene i diplomatske pošte;

 • druge poslove iz delokruga Odeljenja.

 

U Odeljenju za administrativne i arhivske poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Politički arhiv - obavlja poslove koji se odnose na prijem, evidentiranje, signiranje, obradu i čuvanje poverljivih dokumenata Ministarstva koja, saglasno zakonu i drugim propisima, nisu dostupna javnosti.

 2. Grupa za obradu i sređivanje dokumenata - obavlja poslove koji se odnose na sređivanje registraturskog materijala i odabir arhivske građe.

 3. Diplomatski arhiv - obavlja poslove koji se odnose na preuzimanje od Političkog arhiva i diplomatsko-konzularnih predstavništava, čuvanje i održavanje istorijske građe i registraturskog materijala o spoljnoj politici Srbije, kao i njihovo publikovanje.

 4. Biblioteka - obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu, čuvanje i izdavanje na korišćenje knjiga, časopisa, dnevnih listova, elektronskih nosača tekstova i dokumenta iz fonda međunarodnih organizacija,

 5. Ekspedicija - obavlja poslove koji se odnose na:
  - prijem i dostavu svih službenih i diplomatskih pošiljki Ministarstva kurirskim putem, poštom, DHL-om, preko pilota domaćih vazduhoplova, špediterima i brodovima;
  - postupak oslobađanja od carine;
  - organizaciju i nadzor kurirskih putovanja;
  - dostavu internih pošiljki u okviru Ministarstva;
  - druge poslove iz delokruga Odseka.