Grupa za Frankofoniju

Grupa za Frankofoniju obavlja poslove koji se odnose na:

  • pitanja aktivnosti Međunraodnem organizacije za frankofoniju i saradnje sa ovom oranizacijom
  • i druge poslove iz delokruga Grupe