Međunarodna organizacija Frankofonije

Međunarodna organizacija Frankofonije (OIF) okuplja 88 članica (54 punopravna člana, 7 pridruženih i 27 posmatrača1) koje spaja upotreba i negovanje francuskog jezika. Te zemlje koriste francuski kao nacionalni jezik, službeni jezik, jezik međunarodne komunikacije i kao radni jezik. Agencija za kulturno-tehničku saradnju (ACCT), osnovana 1970. godine, prerasla je 1986. godine u Međunarodnu organizaciju frankofonije. Moto organizacije je jednakost, komplementarnost i solidarnost. OIF može u statusu posmatrača prisustvovati sednicama SB UN. Frankofonija svoju ulogu vidi u unapređivanju kulturnih i lingvističkih različitosti i davanju podrške izučavanju francuskog jezika, ali i unapređivanju mira, demokratije i ljudskih prava, i razvijanju saradnje u funkciji održivog razvoja i solidarnosti. Sedište OIF je u Parizu, a ogranci se nalaze u Libervilu (Gabon), Lomeu (Togo) i Hanoju (Vijetnam). OIF ima predstavništva (kancelarije) u Briselu, pri EU i u Adis Abebi, pri sedištu Afričke unije (AU).

Najviša instanca odlučivanja u OIF-u je Samit šefova država i vlada, dok se ostale odluke donose na Ministarskoj konferenciji i Stalnom savetu (stalni predstavnici šefova država ili vlada akreditovani pri OIF).

Pored ovih organa, institucionalna organizacija MO Frankofonije podrazumeva i generalnog sekretara, Parlamentarnu skupštinu Frankofonije (APF) i direktne „operatere" Frankofonije kao što su Univerzitetska agencija Frankofonije (AUF), TV5 - Međunarodna frankofona televizija, Udruženje gradonačelnika frankofonih gradova (AMIF) kao i stalne ministarske konferencije Frankofonije poput Konferencije ministara za obrazovanje i Konferencije ministara za omladinu i sport.

Generalni sekretar OIF je Luiz Mušikivabo iz Ruande.

U cilju postepenog ispunjavanja uslova za sticanje punopravnog članstva, na 17. Samitu šefova država i vlada u Jerevanu, 11. oktobra 2018. godine, Republici Srbiji je na osnovu podnetog dosijea/elaborata dodeljen status pridruženog člana Frankofonije (od 2006. godine Srbija je u OIF bila posmatrač).

Srbija je nastavila da unapređuje svoju saradnju sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije, u cilju promocije njenih vrednosti, u skladu sa svojim spoljnopolitičkim prioritetima, ali i promocije upotrebe francuskog jezika.

Stoga je Odlukom Vlade Republike Srbije, u februaru 2021. godine, obrazovana Radna grupa za saradnju sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije, čiji je fokus na unapređenju nastave i upotrebe francuskog jezika u Srbiji. Predsednik Radne grupe je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, dok su njeni članovi predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva za evropske integracije i Nacionalne akademije za javnu upravu.

Nacionalni korespondent za Frankofoniju u Ministarstvu spoljnih poslova je Antonia Jutronić.

 

Zvanični sajt Međunarodne organizacije Frankofonije je:  

https://www.francophonie.org/

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Parizu koja radno pokriva Međunarodnu organizaciju Frankofonije: http://paris.mfa.gov.rs/lat/

Kontakt u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, Tel: 011/306-8326, 011/306-8274, E-pošta: oev@mfa.rs

                                                                                           

 

 


1 Članice Frankofonije, osim država, mogu biti i teritorijalni entiteti.