Odeljenje za NATO i PzM

Odeljenje za NATO i PzM obavlja poslove koji se odnose na:

-    političke aktivnosti i integracione procese u okviru NATO i PzM, pre svega u regionu Jugoistočne Evrope;
-    ostvarenje Akcionog plana Republike Srbije za saradnju sa NATO kroz PzM;
-    druge poslove u vezi sa NATO i PzM.