Komisija Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu (UNESKO)

 

Komisija Republike Srbije za saradnju sa Uneskom je osnovana odlukom Vlade kao savetodavno telo za oblasti u nadležnosti Uneska, u skladu sa članom VII Ustava Uneska, kojim se predviđa da države članice u zemlji osnuju nacionalne komisije, u savetodavnom kapacitetu, za potrebe razvijanja i koordinacije saradnje sa Uneskom u oblastima u nadležnosti Organizacije. Unesko je, zahvaljujući ovome, jedina agencija u sistemu Ujedinjenih nacija koja raspolaže globalnom mrežom nacionalnih tela za saradnju, o čemu se više možete informisati ovde: https://en.unesco.org/countries/national-commissions  .

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Komisiji.

Za predsednika Komisije je, Odlukom Vlade od 23. aprila 2015. godine, imenovan prof. dr Goran Milašinović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, direktor referentnog Pesmejker centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i književnik. Član je brojnih stručnih udruženja, i autor više od 50 naučnih radova sa SCI liste, kao i niza objavljenih i nagrađivanih književnih izdanja.

Za sprovođenje aktivnosti Komisije i rukovođenje Sekretarijatom Komisije nadležan je generalni sekretar, koji se bira iz reda državnih službenika Ministarstva spoljnih poslova. Ovu funkciju, po rešenju Vlade od 30. septembra 2021. godine, obavlja drugi sekretar dr Antonia Jutronić.

Pored predsednika i generalnog sekretara, koji rukovodi Sekretarijatom, Komisija trenutno ima 25 članova, angažovanih bez nadoknade, po rešenju Vlade Republike Srbije iz 2015, 2017. i 2021. godine. Sastav čine predstavnici relevantnih vladinih resora, službi i drugih nadležnih institucija za pitanja prosvete, nauke, kulture, informacija i životne sredine, kao i predstavnici iz reda istaknutih stručnjaka, dovoljno visokog ranga i ugleda, koji su spremni da daju svoj doprinos radu Uneska. Pojedini članovi se nalaze na čelu programskih odbora i nacionalnih komiteta (Odbor za kulturu, Odbor za omladinu i klubove, Komitet za Međuvladin hidrološki program, Komitet za Program „Upravljanje društvenim promenama“, Komitet  za bioetiku i Komitet za geonauke), čije obrazovanje je predviđeno odgovarajućim propozicijama Uneska. Procedura obnove sastava članstva je u toku.

Mandat Komisije je definisan odlukom Vlade 05 broj 02-2967/2007-2 od 4. oktobra 2007. godine. Komisija je nadležna da razmatra pitanja koja se odnose na ostvarivanje međusobne saradnje Republike Srbije sa Uneskom u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i komunikacija i o tome daje mišljenje Vladi; razmatra pitanja učešća Republike Srbije u programima i projektima Uneska i aktivnostima organa i organizacija Republike Srbije koje učestvuju u saradnji sa Uneskom; daje mišljenja Vladi o predlozima stavova delegacija Republike Srbije za učešće na skupovima Uneska i drugim značajnim međunarodnim skupovima u organizaciji Uneska; razmatra i druga pitanja iz oblasti saradnje sa Uneskom. Pored toga, Komisija daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora o pitanjima iz oblasti saradnje sa Uneskom; prati ostvarivanje razmene informativnog materijala sa Uneskom i organizacija povezanih sa Uneskom radi korišženja međunarodnih iskustava i znanja u oblasti obrazovanja, nauke i informisanja. Komisija o svom radu donosi poslovnik.

Kada je reč o konkretnim zadacima i njenoj ulozi, Komisija povezuje različite aktere na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou zainteresovane za sprovođenje mandata Uneska, sarađuje sa Sekretarijatom Uneska, Regionalnom kancelarijom u Veneciji i Antena kancelarijom u Sarajevu, koordinira rad više mreža u Republici Srbiji (programske odbore i komitete, Uneskove katedre, klubove Uneska, centre kategorije 2 pod pokroviteljstvom Uneska, članice Mreže kreativnih gradova itd, škole u sastavu Mreže pridruženih škola, itd), cirkuliše relevantne informacije i stara se o sprovođenju obaveza Republike Srbije prema Unesku koje proizilaze iz članstva u Organizaciji, telima, programima i konvencijama.

Pored toga, njena savetodavna uloga se, između ostalog, ogleda u učešću u nacionalnim nominacijama, kandidaturama za različite konkurse i stipendije, izradi nacionalnih izveštaja, obeležavanju relevantnih svetskih i međunarodnih dana i godina, formulisanju predloga za Program participacije i godišnjice sa kojima bi Unesko bio povezan. Komisija je, pored toga, ovlašćena da daje pokroviteljstva za različite aktivnosti i projekte u R. Srbiji, i da prisustvuje statutarnim i drugim sastancima i zasedanjima u Unesku.

 

Za više informacija i upite, možete se obratiti Sekretarijatu Komisije:

 

Komisija Republike Srbije za saradnju sa Uneskom

Kneza Miloša 24, 11000 Beograd, Republika Srbija

Tel: (+381 - 11) 306-8498

  (+381 - 11) 306-8692

Elektronska pošta: serbia.unesco.natcom@mfa.rs