Informator o radu

Informator Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije se objavljuje u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja («Službeni glasnik RS», broj 120/04, 54/07,104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa («Službeni glasnik RS», broj 68/10).

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

 

Informator