Odeljenje za kontrolu naoružanja

Odeljenje za kontrolu naoružanja obavlja poslove koji se odnose na:

  • aktivnosti Republike Srbije na sprovođenju međunarodnih ugovora i režima iz oblasti razoružanja i kontrole naoružanja (Konvencije o zabrani biološkog, hemijskog i nuklearnog oružja, Konvencije o zabrani nuklearnih proba, Otavske konvencije o antipersonalnim minama, Haškog kodeksa ponašanja protiv proliferacije balističkih projektila, Ugovora o trgovini naoružanjem, itd.);
  • sprovođenje dokumenata UN, EU i OEBS na planu regulisanja i kontrole statusa konvencionalnog i oružja za masovno uništenje;
  • učešće u postupku izdavanja dozvola za uvoz, izvoz, transport i tranzit naoružanja i vojne opreme i robe dvostruke namene;
  • izrada predloga Vladi Republike Srbije za uvođenje restriktivnih mera, na osnovu pravnih akata UN i drugih MO i praćenje njihovog sprovođenja;
  • druge poslove u vezi sa kontrolom naoružanja.