O protokolu

Diplomatski protokol Ministarstva spoljnih poslova učestvuje u pripremi i realizaciji službenih poseta ministara spoljnih poslova i ostalih visokih zvaničnika Republici Srbiji, kao i ceremonijalnih događaja u organizaciji najviših državnih institucija kojima prisustvuju članovi diplomatskog kora. Diplomatski protokol takođe obavlja poslove u vezi sa akreditacijom osoblja stranih diplomatskih misija i pitanjima koja se tiču privilegija i imuniteta, te posreduje u komunikaciji stranih misija sa različitim organima uprave.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Diplomatski protokol
Kneza Miloša 24, 11000 Beograd
Telefon: (+381-11) 306-8220
Telefaks: (+381-11) 361-8113
E-pošta: protocol@mfa.rs