Sektor za Evropsku uniju

Sektor za Evropsku uniju obavlja poslove koji se odnose na:

  • analizu političke aktivnosti Evropske unije (u daljem tekstu: EU) i njenih pojedinih organa i tela, naročito u odnosu prema Republici Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana;
  • političke aktivnosti Republike Srbije prema EU;
  • koordinaciju aktivnosti u vezi sa pregovorima Republike Srbije sa nadležnim institucijama EU usmerenim ka punopravnom članstvu u EU;
  • koordinaciju i vođenje pregovaračkog procesa koji se odnosi na Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika;
  • aktivno učešće u delu pregovaračkog procesa koji se odnosi na potpoglavlje Politika razvojne i humanitarne pomoći u okviru Poglavlja 30 - Spoljni odnosi;
  • procese regionalne saradnje koje je EU inicirala, vodi i/ili je u njima jedan od partnera, članova ili učesnika;
  • druge poslove u vezi sa EU.

Uže unutrašnje jedinice u Sektoru za EU: