Odeljenje za susedne zemlje i Jugoistočnu Evropu

Odeljenje za susedne zemlje i Jugoistočnu Evropu obavlja poslove koji se odnose na:

  1. uspostavljanje i unapređenje političkih, ekonomskih, ugovornih i drugih odnosa Republike Srbije sa susednim državama i državama Jugoistočne Evrope;
  2. analizu unutrašnjih i spoljnopolitičkih, ekonomskih i drugih društvenih kretanja u tim zemljama;
  3. pogranične odnose i stanje nacionalnih manjina;
  4. poslove razgraničenja sa susednim državama;
  5. obeležavanje i održavanje granične linije, granične oznake i natpisa i granične službenosti Republike Srbije izradom geodetskih i topografskih skica;
  6. praćenje i učestvovanje u radu međudržavnih mešovitih komisija za obeležavanje i održavanje granice;
  7. druge poslove iz oblasti bilateralne saradnje sa susednim zemljama i zemljama Jugoistočne Evrope.