Odsek za promociju izvoza

 

Odsek za promociju izvoza obavlja poslove koji se odnose na:

  1. promociju domaćih proizvoda na svetskim ekonomskim forumima i sajmovima; 
  2. pokretanje i održavanje komunikacije sa stranim uvoznicima; 
  3. istraživanje tržišta i sačinjavanje liste domaćih proizvoda koji se dobro kotiraju na inostranom tržištu; 
  4. na osnovu analiza tržišta dostavlja predloge za izvoz domaćim izvoznicima robe, usluga i kapitala; 
  5. organizaciju promocije domaćih proizvoda u DKP RS  i relevantnim institucijama  u zemlji prijema na koje se pozivaju ugledni preduzetnici iz zemlje prijema i predstavnici diplomatskog kora; 
  6.  održavanje stalnih kontakata sa domaćim izvoznicima i Privrednom komorom Srbije.