VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Vize besplatne
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Tanzaniju. Svi međunarodni putnici koji dolaze u Tanzaniju moraju da popune pre dolaska on-lajn zdravstvenu anketu na sledećem linku https://afyamsafiri.moh.go.tz/ . Posebna zdravstvena anketa se mora popuniti ukoliko se putuje u Zanzibar na sledećem linku: https://healthtravelznz.mohz.go.tz/traveller/#/home  
Putnici koji su u potpunosti vakcinisani izuzeti su od obaveze testiranja pre polaska, a u obavezi su da pokažu važeći sertifikat o vakcinaciji sa QR kodom za proveru po dolasku u Tanzaniju. EU digitalni COVID sertifikat se prihvata i putnicima se savetuje da sa sobom nose odštampanu kopiju sertifikata. Vakcine koje su prihvatljive su one koje su odobrene od strane Ministarstva zdravlja Tanzanije https://www.moh.go.tz/en/ i Svetske zdravstvene organizacije.
Putnici koji nisu u potpunosti vakcinisani, oni koji nisu vakcinisani uopšte i oni koji ne ispunjavaju uslove za vakcinaciju, u obavezi su da pokažu negativan COVID-19 RT PCR test ili NAATs (Test amplifikacije nukleinske kiseline - Nucleic Acid Amplification Tests) sa QR kodom koji je dobijen u roku od 72 sata pre polaska.
Putnici koji su u tranzitu izuzeti su i od obaveze posedovanja sertifikata o vakcinaciji i  COVID-19 RT PCR testa, osim ukoliko operater njihovog putovanja ili organi u zemljama koje su njihova krajnja destinacija ne zahtevaju drugačije.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Srpskim državljanima potrebna ja viza za ulazak u Tanzaniju.
Viza se pribavlja u Ambasadi Tanzanije u Rimu ili preko veb-sajta vlade Tanzanije https://eservices.immigration.go.tz/visa/, u jednostavnijem i jeftinijem postupku. Na istoj adresi nalaze se dodatne informacije o viznom režimu.
Putnici koji dolaze iz zemalja u kojima je rasprostranjena žuta groznica mora imati potvrdu o izvršenoj imunizaciji („žuti karton").

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Epidemije kolere i groznice denga povremeno su prisutne, a malarija je rasprostranjena, te se savetuje upotreba sredstava za odbijanje komaraca, ali i uzimanje antimalarika.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Opšta bezbednosna situacija je zadovoljavajuća, ali nasilni kriminalitet je u porastu.
U oblastima na granici sa Mozambikom postoji opasnost od terorističkih napada.

Kontakti

Prilikom boravka u Tanzaniji za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Najrobiju (adresa: Benin Drive 1032, Runda, Nairobi), putem sledećih kontakt telefona: + 254 794 588 515; + 254 734 601 031; +254 732 755 554 i elektronskih adresa: nairobi@embassyofserbia.or.ke i consular@embassyofserbia.or.ke