VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Senegal, uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili potvrdu o potpunoj vakcinaciji. Navedeno se odnosi na sve putnike starije od 2 godine, kao i za putnike koji provode duže od 24 časa u tranzitu.
Rezultati testa moraju biti odštampani na francuskom ili engleskom jeziku.
Potpuna vakcinacija podrazumeva da je prošlo 14 dana od poslednje primljene doze.
Prilikom leta, putnici potpisuju izjavu da nemaju simptome virusa i da nisu bili u kontaktu sa zaraženim licima. Taj dokument je moguće pribaviti i online: https://www.royalairmaroc.com/documents/20195/53057329/Senegal_Declarat…
Postoji i mogućnost da se zbog hitnosti putovanja putnik izuzme od obaveze prethodnog testiranja (PCR test), ali to mora da se navede u izjavi koju avio kompanija dostavlja nadležnim vlastima na aerodromima u Senegalu. U tom slučaju, testiranje se vrši na aerodromu o trošku putnika.  
Po dolasku u Senegal, mora se popuniti formular za lokalizaciju putnika: https://www.dakaraeroport.com/formulaire-de-localisation-de-passager-po…

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za nosioce svih vrsta pasoša Republike Srbije potrebna je viza. Za nosioca putnog lista u tranzitu takođe je potrebna viza. Zahtevi za vizu mogu se podneti u Ambasadi Republike Senegal u Berlinu (kao i drugim ambasadama Senegala, ukoliko se nalazite van Srbije).
 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nema zaključen socijalni sporazum.
 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Vakcinacija nije obavezna (od 2007. godine), ali se ona preporučuje protiv malarije i hepatitisa A. U obzir dolazi i vakcinacija protiv žute groznice (mada od 2002. godine nije bilo slučajeva ove bolesti u Senegalu). Aktuelnu situaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Kretanje je slobodno, ali je potrebna obazrivost jer je zabeleženo nekoliko slučajeva kidnapovanja stranaca. Iako se situacija u Senegalu ocenjuje kao stabilna, potrebno je izbegavati kretanje u delovima zemlje koji se graniče sa Malijem, zbog mogućih napada salafističkih pobunjenika, kao i područjima prema Mauritaniji. Ukoliko je putovanje neophodno, ne treba ga preduzimati noću, niti samostalno. U Dakaru postoji rizik napada zbog pljačke. Zbog toga se ne preporučuje nošenje nakita i veće sume novca.

Potrebno je izbegavati kretanje peške, posebno noću. Kod korišćenja automobila, preporučuje se da prozori budu zatvoreni.

TRANSPORT – Senegal ima veći broj aerodroma, a najnoviji i najvažniji je međunarodni aerodrom u Dakaru, Blaise-Diagne.

Putevi između velikih gradova su u dobrom stanju, s tim što je potrebno voditi računa o brzini i izbegavati kretanje u periodu juli-oktobar, zbog velike količine padavina. U slučaju saobraćajne nezgode u Dakaru, kontaktirati centralni policijski komesarijat ili Žandarmeriju. Za ostale delove zemlje, obratiti se prvoj policijskoj ili žandarmerijskoj stanici.

OSTALO – Nacionalna valuta u Senegalu je CFA franak.

U svim prilikama, preporučuje se pristojno i ljubazno ponašanje.

Kontakti:

Prilikom boravka u Senegealu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Rabatu, Kraljevina Maroko, putem telefona +212537752201 i elektronske adrese ambrsrabat@gmail.com, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Senegal.