VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije mogu da uđu u Kot D'Ivoar. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu. Međunarodni letovi su obnovljeni i granice otvorene.
 

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

Kontakti:
Prilikom boravka u Kot D'Ivoar, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, Nigerija (adresa: 11, Rio Negro Close, Maitama, Abuja), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Kot D'Ivoar, putem sledećeg kontakt telefona: +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45 i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com