VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Napomena:  

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije mogu ulaziti u R. Crnu Goru i u njoj boraviti do 90 dana sa važećom putnom ispravom, bez vize.
Državljani R. Srbije mogu ulaziti u R. Crnu Goru i u njoj boraviti do 30 dana, sa važećom ličnom kartom.
Od 1. januara 2020. godine maloletni državljani R. Srbije i R. Crne Gore državnu granicu između R. Srbije i Crne Gore mogu da prelaze samo uz važeći pasoš ili ličnu kartu.

SOCIJALNI SPORAZUMI:
Na snazi je Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju. Osiguranici iz R. Srbije u toku privremenog boravka u R. Crnoj Gori imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. Da bi ostvarili navedeno pravo, osiguranici moraju odn adležnih filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje R. Srbije, u mestu prebivališta, dobiti obrazac RS/RCG–111 (potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u CG).
Po pravilu, navedena potvrda se izdaje na vremenski period od tri meseca. Kada se tokom privremenog boravka u R. Crnoj Gori ukaže potreba za hitnom zdravstvenom zaštitom, osiguranik R. Srbije je dužan da se sa navedenom potvrdom obrati Područnoj jedinici – kancelariji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje R. Crne Gore, u mestu gde mu je potrebna hitna zdravstvena zaštita. Područna jedinica Fonda će mu nakon toga izdati drugu potvrdu (tzv. bolesnički list), na osnovu koje će neposredno koristiti hitnu zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama R. Crne Gore.
U situaciji kada osiguranik R. Srbije koji se nalazi u R. Crnoj Gori ima potrebu za hitnom zdravstvenom zaštitom a ne poseduje potvrdu (bolesnički list) izdatu odstrane Područne jedinice Fonda R. Crne Gore, odnosno potvrdu RS/RCG-111 izdatu od strane nadležn efilijale u R. Srbiji gde je osiguran, zdravstvena ustanova je dužna da obavesti Područnu jedinicu Fonda R. Crne Gore, radi naknadnog pribavljanja potvrde.
Ukoliko Područna jedinica Fonda R. Crne Gore ili osiguranik ne pribave potvrdu RS/RCG-111 do završetka lečenja, zdravstvena ustanova će naplatiti troškove lečenja osiguraniku, po cenovniku koji važi za osiguranike R. Crne Gore i izdati mu račun za naplaćene usluge.
Na sve vojne osiguranike i članove njihovih porodica (supružnici i deca) koji borave u R. Crnoj Gori se ne primenjuje važeći Sporazum o socijalnom osiguranju između R. Srbije i R. Crne G ore. U slučaju pružanja medicinskih usluga ovim osiguranicima troškove lečenja snose oni lično uz mogućnost refundacije u Fondu za Socijalno osiguranje vojnih osiguranika, za šta je potrebno pored ostalog priložiti original medicinske dokumentacije i original računa za plaćenu konkretnu medicinsku uslugu u R. Crnoj Gori.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelna informacija o zdravstvenoj situaciji u R. Crnoj Gori može se naći na sajtu Instituta za javno zdravlje R. Crne Gore https://www.ijzcg.me/, kao i na sajtu Svetske zdravstvene organizacije – link: https://www.euro.who.int/en/countries/montenegro

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – U turističkim mestima u R. Crnoj Gori nema zona koje bi trebalo izbegavati, a bezbednosnu situaciju u zemlji u smislu turističkih poseta, ocenjujemo kao dobru. Za svaku vrstu pomoći, moguće je obratiti se pripadnicima policije, koji se nalaze u svim većim ulicama i na značajnijim raskrsnicama.

TRANSPORT – Za upravljanje motornim vozilom nije potrebna međunarodna vozačka dozvola, već samo važeća vozačka dozvola R. Srbije. Nije potreban „zeleni karton" za osiguranje motornih vozila, budući da se priznaje nacionalna polisa obaveznog osiguranja. Za počinjeni saobraćajni prekršaj izdaje se prekršajni nalog, policijskom službeniku se na licu mesta može platiti novčana kazna platnom karticom, domaćih i inostranih banaka, ali i preko pošte ili banke u roku od 8 dana od dana izdavanja kazne. Na sajtu Auto-moto saveza R. Crne Gore nalaze se informacije o stanju na putevima i trenutnim radovima www.amscg.org. 

OSTALO – Lokalna valuta u R. Crnoj Gori je Evro.

Kontakti:
Prilikom boravka u R. Crnoj Gori, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti:
• Ambasadi Republike Srbije u Podgorici, Bulevar Ivana Crnojevića br. 10, Podgorica, putem sledećeg kontakt telefona: +382 20 667 305; +382 20 667 565 i elektronske adrese: embassy.podgorica@mfa.rs
• Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg Novom, Trg Herceg Stjepana 15, Herceg Novi, putem sledećeg kontakt telefona: +382 31 350 320; +382 31 350 340 i elektronske adrese: gkh.novi@mfa.rs.