Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Počasni konzuli

Kartum

Ahmed Abdel Moneim Abdel Mouti

 

Počasni konzul R. Srbije u Republici Sudan
Adresa: Honorary Consulate of Serbia, Gireif West,Block 1B, House No.195
Khartoum, Sudan
Telefon: +249155164516
Mobilni telefon: +249912373130; +381621725553
Faks: +249183224328
Elektronska adresa: serbiasudancons@yahoo.com

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi