Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi

Otpravnik poslova a.i.: Bojana Didić
Adresa: Rua de Alcolena 11
1400 – 004 LISABON
PORTUGAL
Telefon: + 35121 / 301-53-11,
+ 35121 / 301-53-12
Faks: + 35121 / 301-53-13
Teleks: 12-103
E-mail: serviaemba@netcabo.pt
Internet sajt: http://www.lisbon.mfa.gov.rs