Zvaničan naziv
REPUBLIKA KIPAR
Državno uređenje
Predsednička republika
Glavni grad
Nikozija
Šef države
Nikos Anastasijades
Ministar spoljnih poslova
Janis Kasulidis (Ioannis Kasoulides)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
7. oktobra 1960 godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi sa Kiprom su razvijeni i intenzivni uz kontinuiran politički dijalog na svim nivoima. MSP N. Selaković je bio u zvaničnoj poseti Nikoziji 11. i 12. decembra 2020. godine. Tokom 2018. godine u Nikoziji je održana druga Zajednička sednica Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, kojom su predsedavali predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Kipar Nikos Anastasijadis. Predsednik Republike Kipar Nikos Anastasijadis je u maju 2018.g. bio u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Od 1. juna 2022. godine ukidaju se sve restriktivne mere ulaska na teritoriju R. Kipar. Svi putnici koju putuju u R. Kipar, nezavisno od zemlje iz koje dolaze, neće biti u obavezi da prezentuju validan sertifikat o vakcinaciji ili oporavku od virusa korona, niti negativan PCR/ Rapid test. Upotreba zaštitne maske se preporučuje kao zaštitna mera na mestima gde ima mnogo ljudi, uključujući aerodrome i javni prevoz.

Ekonomski odnosi

Ekonomski odnosi

U periodu januar-mart 2022.g. ukupna razmena je iznosila 6 miliona evra, pri čemu je naš izvoz je iznosio 4,79 miliona evra, dok je uvoz dostigao 1,21 milion evra. U 2021. godini robna razmena između Srbije i Kipra je iznosila 33,2 miliona evra, od čega je uvoz bio 6,3 mil. evra, a izvoz 26,9 mil. Evra.

Prema podacima NBS, u periodu od 2010-2021 prilivi po osnovu rezidenata Kipra u R. Srbiju iznose oko 526,9 mil. evra, što ga svrstava na 15 mesto među zemljama iz kojih je došlo najviše ulaganja u pomenutom periodu 

Ugovorno stanje

Na snazi su 33 bilateralna  sporazuma, dok jedan u postupku ratifikacije. Izdvajamo:

  • Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, potpisan 19.9.1984.
  • Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan 29.6.1985.
  • Sporazum između SCG i Republike Kipar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisan 21.7.2005.
  • Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, potpisan 23.2.2009.
  • Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti odbrane, potpisan 10.2.2010.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Nikoziji: http://www.nicosia.mfa.gov.rs

Ambasada Republike Kipar u Beogradu: www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/Embassy_Belgrade.nsf

Odeljenje za susedne i zemlje Jugoistočne Evrope Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: 011/306 8280, E-pošta: osz@mfa.rs