Svetska politika, Trend i Transformacija

15. feb 2021.
Svetska politika, Trend i Transformacija

"Svetska politika, Trend i Transformacija" Čarlsa Keglija i Judžina Vitkofa (World Politics, Trend & Transformation, Charles W. Kegley, Jr., and Eugene R. Wittkopf):

"Knjiga Čarlsa Keglija i Judžina Vitkofa Svetska politika, Trend i Transformacija je udžbenik na kome su mnoge generacije studenata u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama tokom prethodne dve decenije stekle svoja prva znanja o teoriji i praksi međunarodnih odnosa, evoluciji međunarodne politike, prava i ekonomije u ulozi SAD u vremenu koje obeležava fenomen globalizacije.... Želja izdavača je da objavljivanjem Svetske politike, profesora Keglija i Vitkofa i knjige Vojnik i država, Semjuela Hantingtona u ediciji Diplomatske sveske, pokrenutoj 2004. godine, profesorima i studentima olakša izučavanje i nastavu ove discipline, ali i da ohrabri nova istraživanja u ovom području".
Prof. dr Predrag Simić (Iz predgovora izdavača)