VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od dana prvog ulaska
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od dana prvog ulaska
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna  viza.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za ulazak u R. Tursku i boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci, računajući od dana prvog ulaska, državljanima R. Srbije nije potrebna viza. Državljani R. Srbije koji žele da borave u R. Turskoj duže od 90 dana, zahtev za vizu mogu podneti preko veb sajta: www.visa.gov.tr.
Strani državljani koji ulaze u R. Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj. 5 meseci od dana ulaska u Tursku.

SOCIJALNI SPORAZUMI:
R. Srbija i R. Turska potpisale su Sporazum o socijalnoj sigurnosti.  Osobe koje dolaze u Tursku na duži period a imaju zdravstveno osiguranje u Srbiji, mogu od RFZO tražiti izdavanje formulara o zdravstvenom osigranju radi korišćenja istog u R. Turskoj. Napominjemo da svi koji formulare pribave, po dolasku u R. Tursku moraju iste odneti nadležnoj ustanovi zdravstvenog osiguranja R. Turske u gradu u kom borave, radi uzimanja ekvivaletnih dokumenata na turskom jeziku.
Kako ova procedura ume da bude komplikovana i zahteva vreme, savetujemo da svi turisti uzimaju obično putno zdravstveno osiguranje koje važi od datuma njihovog ulaska do datuma izlaska iz zemlje.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Sanitarni uslovi u turskim hotelskim kapacitetima su veoma dobri i mogu se porediti sa onima u bilo kom drugom delu razvijenog sveta. Jedino upozorenje odnosi se na kvalitet vode iz vodovoda, koji uglavnom nije na zadovoljavajućem nivou, te se preporučuje da se ista koristi isključivo za održavanje lične higijene i druge tehničke potrebe, a da se za piće koristi isključivo flaširana voda.
Preporuka je da se pre putovanja obezbedi putno zdravstveno osiguranje.
 

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Državljanima Republike Srbije koji putuju u R. Tursku savetujemo da se pridržavaju bezbednosnih preporuka, da redovno prate medijske objave u vezi sa bezbednosnom situacijom, kao i preporuke lokalnih organa vlasti.

Tokom intenzivne turističke sezone, koja traje od maja do novembra meseca, savetuje se povećani oprez i izbegavanje dužeg boravka i zadržavanja na javnim mestima i turističkim znamenitostima na kojima boravi veliki broj ljudi, kako u Istanbulu i Ankari, tako i u drugim većim mestima. Potrebno je posebno obratiti pažnju na eventualno održavanje demonstracija ili protestnih skupova, te iste izbegavati, imajući u vidu njihov bezbednosni rizik.

Jugoistočna zona pogođena zemljotresom u februaru 2023. godine je u postupku obnove i izgradnje, te se savetuje oprez prilikom eventualnog boravka u ovim provincijama.

Predostožnost se preporučuje i u pojedinim provincijama na jugoistoku zemlje, posebno u zoni gde je u toku akcija čišćenja terorističkih elemenata povezanih sa tzv. Radničkom partijom Kurdistana (PKK), o čemu se javnost redovno obaveštava.

Situacija na potezu uz granicu sa Sirijom generalno je stabilna, ali na potezu uz granicu sa Irakom povremeno postoji rizik od prekograničnih dejstava.

I pored činjenice da je stopa uličnog kriminala u R. Turskoj relativno niska, potreban je dodatni oprez tokom boravka na turističkim destinacijama (Istanbul - Trg Taksim, Palata Sultan Ahmet, ulice u okolini Kapali čaršije i Bazara začina) i u većim primorskim mestima. Preporučujemo da naši građani nose kopije svojih pasoša i samo najneophodnije lične predmete, a da svoja dokumenta i stvari od veće vrednosti bezbedno odlože u hotelskim sefovima.

Ukoliko naš građanin postane žrtva kriminala treba odmah da obavesti lokalnu policiju i najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo R. Srbije.

Naši građani, uhapšeni na teritoriji R. Turske, imaju pravo da traže da se o tome obavesti Ambasada R. Srbije u Ankari, odnosno Generalni konzulat R. Srbije u Istanbulu (kao specifičnost, ukazujemo da su uvreda turske države, lika i dela Ataturka, vlade, zastave i snaga bezbednosti kažnjivi po turskim propisima, a posebno kada su u pitanju aktivnosti na društvenim mrežama u ovom smislu). Neposedovanje računa i sertifikata za kupljene antikvitete može bita osnov za lišavanje slobode i krivično gonjenje).

TRANSPORT – Najveći broj turista u R. Tursku dolazi avio-prevozom, ali je drumska infrastruktura veoma razvijena i kvalitetna, sa autoputevima najviše kategorije na putnom pravcu Edirne-Istanbul-Ankara, odnosno prema Izmiru i Bodrumu, kao i u pojedinim drugim delovima zemlje. Unutrašnja mreža avio saobraćaja je veoma razvijena, što se odnosi i na autobuski prevoz, koji je uz to veoma kvalitetan. Železnička putna infrastruktura se poboljšava, posebno uvođenjem brzih pruga između glavnih centara. Cene karata u domaćem avionskom, autobuskom i železničkom prevozu su veoma povoljne.
Ukoliko se u R. Tursku dolazi sopstvenim motornim vozilom, potrebno je obezbediti zeleni karton osiguranja. Domaća vozačka dozvola može se koristiti najduže šest meseci, odnosno 90 u 180 dana u slučaju turističkog boravka. Isti propis važi i za dužinu boravka vozila sa stranim registarskim tablicama (maksimalno 90 dana).
Korišćenje autoputeva koji se naplaćuju (putni pravac Edirne-Istanbul-Ankara, kao i krak prema Izmiru i Bodrumu, ali i pojedine druge deonice saobraćajnica najviše kategorije), kao i mostova preka Bosfora, podleže režimu automatskog bez-kontaktnog plaćanja (sistem HGS), za koji je po ulasku u zemlju potrebno napraviti nalog u PTT filijali (nalazi se odmah iza graničnog prelaza Kapikule kod Edirna, kao i duž autoputa) i izvršiti avansnu uplatu (ukoliko se dospela obaveza ne izmiri u roku o 7 dana prilikom izlaska se naplaćuje novčana kazna, tj. putarina sa zateznom kamatom).
Republika Turska evidentira učinjene saobraćajne prekršaje na osnovu podataka o vozilu i podataka o osobi koja je stranim vozilom ušla u zemlju.  Plaćanje saobraćajnih kazni za vozila sa stranim registarskim tablicama moguće preko veb stranice www.gib.gov.tr u meniju „Plaćanja stranih vozila" (Yabasnci Plakali Ara9 Čdemeleri - Foreign Vehicle Payments - direktan link https://dijital.gib.gov.tr/hizliQdemeler/yabanciAracQdemeleri ) gde se unošenjem broja tablice (velikim slovima i kombinovano) i unošenjem sigurnosne šifre prikazuju podaci o kazni.

OSTALO – Vremenska zona: GMT+3 (jedan sat unapred u odnosu na vreme letnje računanje vremena / 2 sata unapred u odnosu na zimsko računanje vremena u Srbiji).
Nacionalna valuta je turska lira (TL). Vodeće inostrane konvertibilne valute mogu se zameniti za nacionalnu valutu u menjačnicama i bankama, čija je mreža vrlo razvijena, kako u turističkim mestima, tako i u svim gradovima.
Korisni telefonski brojevi:

• Kol centar za strance +90 157
• Vatrogasna služba 110
• Hitna pomoć 112
• Policija 155
• Žandarmerija 156
• Obalska straža 158
• Šumski požari 177
• Pogrebna služba 188
• Turistički info-centar 170
• Operator za pozive u međunarodnom telefonskom saobraćaju 115
• Operator za pozive u domaćem telefonskom saobraćaju 131
• Služba telefonskih informacija 118
Pozivi službama hitne pomoći se ne naplaćuju i službe su dostupne 24 časa, 7 dana u nedelji (službama za hitne slučajeve možete pristupiti posredstvom telefonskih javnih govornica bez potrebe posedovanja telefonskih kartica).

Kontakti:
Prilikom boravka u R. Turskoj, za konzularnih pomoć i zaštitu,možete se obratiti:
• Ambasadi R. Srbije u Ankari (adresa: YazanlarSokakNo. 1, P.K.28, 06691 Kavaklidere, Ankara,Turska), putem kontakt telefona: 090 312 426 02 36 i elektronske adrese: embserank@gmail.com
• Generalnom konzulatu R. Srbije u Istanbulu (adresa: SümbülSk. No: 2, LeventMah. Besiktas,34330 Istanbul, Turkey), putem kontakt telefona: 090 212 213 52 29 i elektronske adresa: konzulat.istanbul@mfa.rs