VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši:

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci

Obični pasoši i druge putne isprave:

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*

Napomena:

*bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza osim ukoliko se tranzit obavlja preko aerodroma koji poseduju međunarodni tranzitni prostor koji se neće napuštati (Frankfurt, Minhen, Hamburg).

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Uslov za ulazak državljana R. Srbije u Nemačku je posedovanje biometrijske putne isprave koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije Nemačke.
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak u Nemačkoj do 90 dana u okviru vremenskog perioda od 180 dana, ukoliko je svrha putovanja turizam, poslovni put, poseta ili neki drugi razlog koji se ne odnosi na obavljanje određenih delatnosti za koju je potrebna dozvola: jezički kurs, rad, razmena učenika, nastavak obrazovanja itd.Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdala Koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.Za boravak duži od 90 dana ili za obavljanje određene delatnosti potrebno je od nadležnih nemačkih organa zatražiti i dobiti nemačku nacionalnu vizu kategorije „D". Propisi kojima se reguliše putovanje i boravak u Nemačkoj, sadržani su u Zakonu o boravku, pri čemu su moguće sledeće osnove za boravak: školovanje, zaposlenje, spajanje porodice, posebno definisano pravo na ponovni dolazak i dr.
Državljani R. Srbije koji su u Nemačku došli na rad ili studiranje moraju odmah prijaviti mesto i adresu boravka u nadležnoj službi (Einwohnermeldeamt) i pokazati svoju vizu nemačkoj Službi za strance (Ausländermat), gde će biti izmenjena u boravišnu dozvolu u svrhu rada tj. školovanja.

SOCIJALNI SPORAZUMI
U oblasti socijalnog osiguranja sa Nemačkom su zaključeni sledeći sporazumi:
• Sporazum o socijalnom obezbeđenju od 12.10.1968.g. kao i Sporazum o sprovođenju sporazuma od 12.05.2011.g, koji se primenjuje od 01.01.2012.godine,
• Sporazum organa za vezu
• Sporazum srpskog i nemačkog organa za vezu u oblasti obaveznog osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.
Državljanima R. Srbije, osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, je pod određenim uslovima, omogućeno upućivanje na lečenje u inostranstvo. Takođe, osigurana lica koja privremeno borave u inostranstvu imaju pravo na pružanje hitne medicinske pomoći. Pre polaska na put, državljani R.Srbije treba da se obrate organu za vezu R. Srbije - Republičkom fondu za zdravstvenu zaštitu, kako bi se upoznali sa načinom sprovođenja predviđene procedure i ostvarili pravo na hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu, ukoliko se za tim ukaže potreba.
Nemački organ za vezu je Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, sa sedištem u Bonu.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zdravstvena zaštita u Nemačkoj je na visokom nivou, a medicinski objekti su opremljeni vrhunskom tehnologijom. Pacijentima se pruža adekvatna medicinska usluga. U hitnim slučajevima prva pomoć se poziva na tel. broj 112 ili na 116117 (kada je stanje hitno, ali kada nije ugrožen život).
Pre odlaska u Nemačku preporučuje se snabdevanje adekvatnim zdravstvenim osiguranjem, pošto su cene zdravstvenih usluga izuzetno visoke.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Nakon terorističkih napada u 2016. i 2017. godini, Nemačka se našla među zemljama sa povišenim nivoom bezbednosnih rizika od mogućih terorističkog napada.
Nemačke vlasti svakodnevno primenjuju mere bezbednosti, a posebno ih pojačavaju prilikom organizovanja većih skupova. Primetno je i veće prisustvo policije tokom božićnih i novogodišnjih proslava. Preporučujemo pojačanu pažnju i mere opreza prilikom velikih skupova, koncerata na otvorenom i sl.
Stopa kriminala u SR Nemačkoj je veća u gradovima nego u sredinama u unutrašnjosti zemlje. Zbog opasnosti od provale, preporučljivo je da auto parkirate u garaži ili na čuvanom parkingu.
U parkiranom autu se ne savetuje ostavljanje dokumenata, vrednih stvari ili prtljaga. U Nemačkoj je vrlo česta pojava krađa novčanika i dokumenata na ulici, u restoranima, prodavnicama i u prevozu. Preporučuje se izbegavanje kretanja noću po nepoznatim i udaljenim delovima velikih gradova, posebno po kvartovima u kojima je legalizovana ulična prostitucija.
U hitnim slučajevima pomoć se poziva na tel br. 112.

TRANSPORT – Nemačka ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj.
Korišćenje puteva širom SRN ne podleže plaćanju putarine.
U centralnim gradskim sredinama gradova Berlin, Hanover i Keln zabranjen je saobraćaj svim vozilima (primenjuje se i na vozila stranih registracija) koja nemaju nalepnicu da vozilo pripada kategoriji sa niskim nivoom emitovanja izduvnih gasova. Nalepnica se može kupiti po prelasku nemačke granice u najbližoj agenciji za tehnički pregled (TÜV, Dekra itd.). Bliže informacije su na internet strani www.umwelt-plakette.de
Informacije o zonama zabrane vožnje automobilima sa određenim dizel i benzinskim motorima mogu se naći na sledećem linku: https://www.adac.de/verkehr/abgas-diesel-fahrverbote/fahrverbote/dieselfahrverbot-faq/

U SR Nemačkoj možete da upravljate vozilima onih kategorija za koje je dozvola u R. Srbiji izdata. Ovo pravilo se ne odnosi na strane vozačke dozvole koje su izdate na probu ili privremeno (npr. probna vozačka dozvola izdata u Srbiji).
Za upravljanje motornim vozilima u Nemačkoj je potrebno da imate važeću nacionalnu ili međunarodnu vozačku dozvolu, pri čemu uz međunarodnu dozvolu uvek treba predočiti i nacionalnu dozvolu na osnovu koje je međunarodna dozvola izdata. Inostrane nacionalne vozačke dozvole koje nisu izdate na nemačkom jeziku u zemlji izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora ili koje nisu u skladu sa Aneksom 6. Konvencije o drumskom saobraćaju usvojenom u Beču 08. novembra 1968. godine, treba da budu prevedene kod ovlašćenog organa R. Srbije ili AMSS.
Sa Nemačkom je potpisana Zajednička izjava o procedurama za zamenu vozačkih dozvola, što državljanima R. Srbije koji imaju regulisan boravak u Nemačkoj u trajanju od najmanje 185 dana, omogućava da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za nemačku vozačku dozvolu, bez obaveze polaganja vozačkog ispita. Preporuka je da se sa procedurom zamene vozačke dozvole započne pre isteka 6 meseci od datuma prijave boravka u Nemačkoj. Podnosioci zahteva koji su nosioci vozačke dozvole manje od 2 godine dobijaju probnu vozačku dozvolu za odgovarajuću kategoriju.

Prilikom ulaska u Nemačku na zadnjem delu vozila u blizini registarske tablice mora da stoji nalepnica sa međunarodnom skraćenicom za Srbiju. Obavezno je da u auto-opremi budu: sigurnosni trougao, prva pomoć i signalno-upozoravajući prsluk. Ukoliko vozač automobila nije u saobraćajnim dokumentima vozila naveden kao vlasnik, neophodno je da ima međunarodno ovlašćenje (dozvola da upravlja tuđim vozilom u inostranstvu).Na auto putevima ne postoji ograničenje brzine ali se preporučuje brzina od 130 km/h.Kada se desi saobraćajni udes potrebno je pozvati policiju (br. telefona 110 ili 112) radi sačinjavanja izveštaja o uviđaju koji će biti neophodan radi regulisanja osiguranja.
Pružanje obaveštenja vozačima i turistima, odnosno pružanje pomoći u slučaju kvara mogu se dobiti od nemačkih automobilskih klubova ADAC (Tel. 089 2020 4000, internet adresa www.adac.de) i AvD (Tel. 0800/990 990 9, internet adresa www.avd.de  )

OSTALO – Prilikom ulaska, odnosno izlaska iz SRN obavezni ste da prijavite novac u visini od 10.000 evra ili u većem iznosu u gotovini ili vrednosnim hartijama. Izbegavanje takve obaveze ili prikrivanje povlači kaznu od jednog miliona evra.
Unos pojedinih vrsta oružja, municije i noževa je potpuno zabranjen. Unos oružja i municije za učešće na sportskom takmičenju je moguć samo uz prethodnu dozvolu nadležnog nemačkog organa (Bundesverwaltungsamt).
Prilikom unošenja kućnih ljubimaca mora se posedovati potvrda o vakcinaciji protiv besnila. Svaka životinja mora da bude "čipovana", a u pratećem dokumentu moraju biti upisani i pečatom overeni datumi svih vakcinacija. Životinje iz zemalja izvan EU moraju da imaju zvaničnu potvrdu nadležne veterinarske službe u koji se unosi i broj čipa. Za pojedine rase pasa (rodezijski ridžbek, rotvajler, doberman) važe posebni propisi za uvoz, a određene vrste posebno opasnih ili ukrštenih rasa nije dozvoljeno unositi u Nemačku (pitbul-terijer, američki staford-terijer, staford-bulterijer i bulterijer).
Odgovori na pitanja o pravilima unosa robe prilikom ulaska u Nemačku mogu se naći i na App aplikaciji "carina i putovanja "("Zoll und Reise"), koja se može preuzeti besplatno sa Apple App Store i Google Play (Android Market): https://www.zoll.de/DE/Service_II/Apps/Zoll_und_Reise/zoll_und_reise_node.html
Informacije o tome koji lekovi su dozvoljeni/registrovani u Nemačkoj mogu se naći na linku: https://www.pharmnet-bund.de/static/de/index.html
Zvanična valuta je evro. Plaćanje u drugoj valuti nije dozvoljeno. Plaćanje kreditnom karticom je moguće gotovo u svim prodavnicama. Novac se na bankarskim automatima može podići EC ili kreditnom karticom sa PIN brojem.
U sredstvima javnog prevoza koji je u Nemačkoj veoma dobro organizovan, mogu se kupiti karte po različitim cenama, u zavisnosti od broja pređenih stanica, broja osoba koje koriste prevoz i dužine boravka.
Učenici i studenti prilikom posete muzejima, bioskopima ili pozorištima uz pokazivanje školske, odnosno studentske legitimacije mogu dobiti popust. Isto važi i za međunarodnu studentsku legitimaciju (ISIC).
U Nemačkoj postoji obaveza nošenja identifikacionog dokumenta (pasoš ili lična karta) koji nemački nadležni organ može da traži na uvid. Preporučljivo je da imate kopiju pasoša koja može zatrebati za izdavanje putnog lista ako izgubite pasoš ili vam bude ukraden.
Turističke informacije mogu se dobiti na adresi www.germany.travel/en/index.html
Važni brojevi telefona u slučaju nevolje su 110 za policiju i 112 za vatrogasce i prijavu udesa.

Kontakti:
Prilikom boravka u Nemačkoj za konzularnu pomoć i zaštitu se možete obratiti:

• Ambasadi R. Srbije u Berlinu (adresa: Taubertstr. 18, D-14193 Berlin), putem kontakt telefona: + 4930 / 895-77-00 i elektronske adrese: info@botschaft-serbien.de

• Generalnom konzulatu R. Srbije u Minhenu (adresa: Böhmerwaldplatz 2, D-81679 MÜNCHEN), putem kontakt telefona: +4989/982-475-21, 982-47-50 i elektronske adrese: gk.muenchen@mfa.rs

• Generalnom konzulatu R. Srbije u Štutgartu (adresa: Taubenstrasse 4, D-70199 Stuttgart), putem kontakt telefona: + 49711 / 601-706-0 i elektronske adrese: gk-stutgart@t-online.de

• Generalnom konzulatu R. Srbije u Frankfurtu (adresa: Thueringer Strasse 3, 60316 Frankfurt am Main), putem kontakt telefona: + 4969 / 9043-6760 i elektronske adrese: info@gksrbfra.de

• Generalnom konzulatu R. Srbije u Diseldorfu (adresa: Klosterstrasse 79, D-40211 DISELDORF), putem kontakt telefona: + 49211 / 239-55-00 i elektronske adrese: info@gksrbijedis.de

• Generalnom konzulatu R. Srbije u Hamburgu (adresa: Harvestehuder Weg 101, D-20149 HAMBURG), putem kontakt telefona: + 4940 / 416-22-60, 416-22-612 i elektronske adrese: info@gkrshamburg.de