VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza osim ukoliko iz Belgije odlazi u neku drugu državu Šengenskopg spiska

 
REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije mogu da uđu u zemlju ukoliko su vakcinisani nekom od vakcina koje je priznala Evropska agencija za lekove (Fajzer, Astra Zeneka, Moderna i Jensen), ili su preležali COVID-19, ukoliko poseduju važeći sertifikat o vakcinaciji/oporavku, kompatibilan sa EU sertifikatom koji važi devet meseci od prijema druge doze vakcine. Sertifikat o buster dozi nema ograničen rok trajanja, dok sertifikat o oporavku važi 180 dana od pozitivnog testa na COVID-19.
Lica koja nisu vakcinisana ili lica koja su vakcinisana nekom od vakcina koje nije priznala Evropska agencija za lekove (Sinofarm, Sputnjik), mogu da uđu u zemlju isključivo ukoliko imaju regulisan dugoročni boravak u Luksemburgu, regulisan boravak u skladu sa evropskom direktivom 2003/109/ES o rezidentima sa dugim boravkom ili dugoročnu nacionalnu vizu u nekoj od država članica EU i zemalja povezanih sa šengenskim prostorom. Izuzeci se odnose na zdravstvene radnike, granične radnike, istraživače, lica koja se bave negom starijih lica, lica zaposlena u sektoru saobraćaja, lica koja putuju iz hitnih i uredno opravdanih porodičnih razloga, lica koja putuju za potrebe studija i visokokvalifikovane radnike ako je njihovo zapošljavanje ekonomski neophodno i njihov rad se ne može odložiti ili obavljati iz inostranstva. Ove osobe treba da podnesu zahtev Odeljenju za pasoše, vize i zakonodavstvo, kako bi dobili odgovarajući sertifikat za putovanje. Zahtev se podnosi putem elektronske pošte na service.visas@mae.etat.lu.
Tranzit je dozvoljen bez posedovanja negativnog PCR testa.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana (u periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska u Šengen). Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.
Ukoliko se dolazi u posetu rođacima, potrebno je imati pozivno pismo, overeno u komuni i 38,00 evra po danu boravka. Policija ne prihvata garancije u novcu koji rođaci donesu i pokažu. Ukoliko se dolazi turistički, pored rezervacije hotela, treba imati (i pokazati) 50,00 evra po danu boravka i turističko osiguranje. Bankarske kartice se ne prihvataju kao dokaz o posedovanju novca. Traži se i dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Sa Luksemburgom je zaključen Sporazum o socijalnoj sigurnosti (stupio na snagu 01. novembra 2014. godine), koji se odnosi na oblast zdravstvenog, penzionog i invalidskog osiguranja, osiguranja u slučaju povrede na radu, profesionalne bolesti i nezaposelnosti i dečju zaštitu i materinstvo. Državljani R. Srbije koji poseduju potvrdu o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka u inostranstvu, na dvojezičnom obrascu, izdatu od strane filijale zdravstvenog osiguranja kod koje su osigurani u R. Srbiji, imaju pravo na zdravstveno osiguranje u Luksemburgu.

 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji možete da pronađete na sajtu Svetske zdravstvene organizacije - https://www.who.int/countries/lux/
Spisak zdravstvenih ustanova u Luksemburgu dostupan je na sledećem sajtu: https://cns.public.lu/en/assure/vie-privee/sante-prevention/hopitaux-luxembourg.html

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Opasnost od terorističkih napada u Luksemburgu se nalazi na drugom nivou. Sprovodi se stroža kontrola na graničnim prelazima, Glavnoj železničkoj stanici u Luksemburgu i Findel aerodromu.
Građanima Republike Srbije koji nameravaju da putuju u Luksemburg savetuje se uobičajen oprez i praćenje informacija policijskih organa Luksemburgu o bezbednosnoj situaciji.

TRANSPORT – Tokom turističkog boravka u ovoj zemlji, možete da upravljate motornim vozilom sa vozačkom dozvolom R. Srbije. Nadležni organi Luksemburga preporučuju da se poseduje i međunarodna vozačka dozvola, zbog prevoda. Nije potrebna Zelena karta. Lica koja regulišu privremeni ili stalni boravak u Luksemburgu, imaju obavezu da zamene vozačku dozvolu Srbije za vozačku dozvolu Luksemburga u roku od šest meseci do godinu dana. Nakon tog roka, moraju ponovo da polažu vozački ispit u Luksemburgu.

OSTALO – Zvanična prezentacija turističke ponude Luksemburga: https://www.visitluxembourg.com/en

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Luksemburgu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete da se obratite Ambasadi Republike Srbije u Kraljevini Belgiji, koja nerezidencijalno pokriva Luksemburg, putem sledećih kontakt telefona +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545, 649-8349 i elektronske adrese embassy.brussels@mfa.rs