Заштита података о личности

Министарство спољних послова је у складу са чланом 56. став 2. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) именовало лице за заштиту података.

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности.

Контакт подаци лица одређеног за заштиту података о личности у Министарству спољних послова:

Јасмина Петровић
Адреса: Кнеза Милоша 24-26, Београд
Е-пошта: jasmina.petrovic@mfa.rs
Telefon: +381 11 306 8682