Одсек за миграциону политику, дијаспору и социјалне споразуме

Одсек за миграциону политику, дијаспору и социјалне споразуме обавља послове који се односе на:

  1. унапређење односа и развијања веза с грађанима Републике Србије које се налазе на раду и боравку у иностранству, посебно у области очувања културног и духовног идентитета и унапређења организације и садржаја рада удружења грађана Републике Србије у свету;
  2. миграције и остваривање сарадње с међународним организацијама из ове области;
  3. обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба у иностранству;
  4. закључивање, ратификовање и примену међународних уговора из области социјалног осигурања;
  5. друге послове у вези са миграцијама, дијаспором и социјалним споразумима.