Одсек за међународне економске и финансијске организације и економску анализу

Одсек за међународне економске и финансијске организације и економску анализу обавља послове који се односе на:

  • активности везане за права и обавезе Републике Србије на основу чланства у свим међународним организацијама економског и финансијског карактера;
  • активности Републике Србије у свим међународним организацијама економског и финансијског карактера;
  • друге послове из области билатералне и мултилатералне сарадње који се односе на међународне економске и финансијске организације.
  • послове у вези са израдом анализе из битних економских области као што су енергетика и енергетска безбедност, безбедност хране, заштита животне средине, информационе технологије и сл.