gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sektor za multilateralnu saradnju
+ larger fontnormal font- Smaller font

Sektor za multilateralu je jedan od glavnih sektor Ministarstva spoljnih poslova čiji je zadatak da prati i usmerava aktivnosti R. Srbije u međunarodnim organizacijama.

Srbija je član brojnih međunarodnih organizacija, tela i konvencija, od onih globalno-političkog karaktera kao što su Ujedinjene nacije, preko finansijskih (MMF i Svetska banka), do stručno-tehničkih (Međunarodna organizacija za šećer, Međunarodna organizacija za mobilne satelite i dr.). Sektor se, pored međunarodnih organizacija, bavi praćenjem i drugih multilateralnih aktivnosti u kojima R. Srbija učestvuje.

Osnovni ciljevi na multilateralnom planu su:

 • Aktivno učešće u radu međunarodnih organizacija u kojima je R. Srbija član, u skladu sa svojim spoljno-političkim prioritetima;
 • Jačanje multilateralizma davanjem konkretnog doprinosa u rešavanju savremenih problema kao što su klimatske promene, borba protiv terorizma, održivi razvoj, problema energetike i dr.
 • Zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta R. Srbije i postizanje kompromisnog rešenja u vezi sa Kosovom i Metohijom putem pridobijanja što šire podrške stavovima R. Srbije na multilateralnim skupovima;
 • Promocija R. Srbije sa ciljem privlačenja stranih ulaganja, razvoja turizma i poboljšanja ugleda zemlje u svetu;
 • Izbor R. Srbije i njenih predstavnika u glavna tela međunarodnih organizacija.

Sektor za multilateralu čine:
 1. Odeljenje za Ujedinjene nacije, koja, preko stalnih misija R. Srbije u Njujorku, Ženevi i Beču, prati rad glavnih tela UN, Generalne skupštine i njenih komiteta, Saveta bezbednosti, ESOSOC, mnogobrojnih specijalizovanih agencija UN ( WHO, ILO, INTERPOL) kao i drugih međunarodnih organizacija i inicijativa (PNZ, Alijansa civilizacija, Zajednica demokratija). Kao poseban deo Direkcije, formiran je Odsek koji se bavi pitanjem saradnje sa Misijom UN na Kosovu i Metohiji (UNMIK). U saradnji sa Ministarstvom odbrane i MUP obavljaju se aktivnosti na planu učešća naših predstavnika u mirovnim misijama UN (Srbija ima predstavnike u 7 mirovnih misija UN: Obala Slonovače (UNOCI), Liberija (UNMIL), Kipar (UNFICYP), DR Kongo (MONUSCO), Liban (UNIFIL) i Haiti (MINUSTAH)). Preko Stalne delegacije R.Srbije pri UNESCO u Parizu prati rad ove organizacije čiji se poseban značaj ogleda na polju zaštite srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji.
 2. Odeljenje za OEBS  i SE koordinira učešće u radu i prati aktivnosti OEBS-a i Saveta Evrope i njihovih brojnih tela i institucija preko Stalnih misija Republike Srbije u Beču i Strazburu i u saradnji sa predstavništvima ovih organizacija u Republici Srbiji.
 3. Savet Evrope
 4. Odsek za Pokret nesvrstanih zemalja
 5. Odsek za ekonomsku multilateralu, prati rad međunarodnih finansijskih organizacija (MMF, Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke i OECD, specijalizovanih agencija UN (ITU, UPU, UNWTO, WIPO, ICAO i WMO), brojnih strukovnih organizacija, Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC) i Dunavske komisije. Takođe, Direkcija se bavi i praćenjem procesa pristupanja R. Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji;
 6. Odsek za ljudska prava i zaštitu životne sredine ima glavni zadatak da prati aktivnosti R. Srbije na međunarodnom planu u ovim oblastima kao i u vezi sa zaštitom i jačanjem prava naših manjina u drugim državama. Poseban akcenat se stavlja i na Savet UN za ljudska prava i aktivnosti R. Srbije u III Komitetu GS UN, međunarodnih organizacija koje se bave pitanjem izbeglica i migracija i dr. (IOM, Crveni krst). Direkcija se, takođe, bavi i praćenjem rada brojnih organizacija i tela koje se bave životnom sredinom, a naročito Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama, Kjoto protokola i Međunarodnog panela o promeni klime;

Komisija R. Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju koordinira rad nadležnih resora na sprovođenju obaveza koje proizilaze iz Konvencije i sarađuje sa organima OPCW u Hagu.