gototopgototop
Министарство спољних послова Спољна политика Процес ЕУ интеграција и регионална сарадња Регионалне иницијативе
среда, 07. мај 2014. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Оквирни споразум за слив реке Саве (ОССРС)
+ larger fontnormal font- Smaller font
Међународни споразум о сливу реке Саве (Framework Agreement on Sava River Basin - FASRB) као први међународни споразум у сливу реке Саве, потписан 3. децембра 2002. године, представља израз сагласности држава потписница (Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Словенија и Република Србија) о сарадњи држава на успостављању међународног режима пловидбе, одрживог управљања водама, заштите од штетног утицаја вода, водног режима и екосистема.

ОССРС је ступио је на снагу 29. децембра 2004. године.

Р. Србија је 2004. године постала држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве и Протокола о режиму пловидбе доношењем Закона о потврђивању Оквирног споразума о сливу реке Саве и Протокола о режиму пловидбе („Службени лист СЦГ, Међународни уговори", број 12/04).

Централно место у функционисању ОССРС заузима рад међународног тела - Међународне комисије за слив реке Саве (Савске комисије) са седиштем у Загребу, која је задужена за његову имплементацију. Од јанура 2006. године, Генерални секретар Савске комисије је представник Републике Србије - проф. др Дејан Коматина, који је 2010. године поново изабран на ову функцију.

Уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, потписан је и Протокол о заштити од поплава јуна 2011. године који, као и: Стратегија спровођења Оквирног споразума о сливу реке Саве и Акциони план за период 2011-2015. године. Израђени су нацрти Протокола о ванредним ситуацијама, Протокола о управљању наносом, Протокола о прекограничним утицајима и у наредном периоду очекује се њихово потписивање.

Усвојена је Декларација којом су утврђене смернице за даљу имплементацију ОССРС. У области одрживог раста у сливу реке Саве дефинисани су приоритети развоја пловидбе, туризма и употребе хидроелектрана као обновљивог извора енергије, и указана потреба на даљој интеграцији заштите воде и заштите од поплава и климатских промена.

Активности Савске комисије су компатибилне са циљевима Стратегије ЕУ 2020. Такође, Савска комисија се делимично укључује и у активности везане за спровођење ЕУ Стратегије за Подунавље.

Србија је председавала Савском комисијом од јуна 2012. до јуна 2013. године.

Словенија је крајем јуна 2014. године преузела трогодишње председавање Савском комисијом – у периоду 2014-2017. година.

Републичка дирекције за воде, у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. је надлежна за координацију активности са Међународном комисијом за слив реке Саве.

Презентација SEPCA је доступна на интернет порталу:

http://www.savacommission.org/