gototopgototop
Odštampaj tekst
Zajedničkim naporima pronaći najbolji put saradnje u obezbeđivanju trajnog mira na prostoru OEBS-a
+ larger fontnormal font- Smaller font
0909 daccich_pok2Govor prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na Konferenciji OEBS-a na visokom nivou "Preventing Conflicts, Sustaining Peace and Promoting Comprehensive Security for All" koja se održava u Bratislavi:

„Uvaženi predsedavajući OEBS-u, ministre Lajčak,
Poštovani generalni sekretaru,
Ekselencije,
Dame i gospodo,

Izuzetna mi je čast da, na poziv predsedavajućeg OEBS-u i mog dragog kolege ministra Lajčaka, imam priliku da vam se obratim na otvaranju ovog značajnog skupa. Pre samo tri meseca, ministar Lajčak i ja smo zajednički otvorili Regionalnu konferenciju o upravljanju i reformi sektora bezbednosti u Jugoistočnoj Evropi, na kojoj su eksperti iz tog dela sveta imali priliku da u Beogradu razmene mišljenja i pozitivna iskustva stečena u ovom procesu. Nadam se da će rezultati beogradskog sastanka doprineti uspehu ove konferencije.

Iskoristio bih priliku da vas podsetim da je Srbija jedan od osnivača i članica OEBS-ove Grupe prijatelja upravljanja i reforme sektora bezbednosti od njenog osnivanja 2014. godine. Kao predsedavajući OEBS-u 2015. godine, ovo pitanje uvrstili smo među svoje prioritete i organizovali uspešnu konferenciju u Beogradu na tu temu. Naša aktivnost i konstantna posvećenost reformi sektora bezbednosti ukazuje na spremnost da nastavimo da ulažemo napore u promociju ovog koncepta, jer duboko verujemo da je uređen sektor bezbednosti jedan od najvažnijih elemenata za dobro upravljanje državom u celini.

Dame i gospodo,

Reforma sektora bezbednosti je tema koja, u kompleksnom bezbednosnom okruženju na globalnom planu, sve više dobija na značaju. Rastući bezbednosni izazovi sa kojima se svakodnevno suočavamo, a posebno oni koji su trans-nacionalnog karaktera, zahtevaju sveobuhvatan odgovor bezbednosnog sektora kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i globalnom planu. Polazeći od činjenice da su aktuelni bezbednosni izazovi i pretnje nedeljivi i da ne poznaju nacionalne granice, uveren sam da je prioritetan zadatak svih nas da osmislimo i realizujemo zajednički nastup, međusobnu koordinaciju u što efikasnijem suprotstavljanju fenomenima koji predstavljaju opasnost za mir, stabilnost i napredak naših društava. Preduslov za zajedničke aktivnosti, koje bi doprinele izgradnji mira i stabilnosti na regionalnom i globalnom planu, je na prvom mestu stvaranje efikasnih i pouzdanih nacionalnih bezbednosnih sektora.

Jačanje sposobnosti nacionalnih bezbednosnih sektora za efikasno reagovanje na izazove poput terorizma i nasilnog ekstremizma, trans-nacionalnog organizovanog kriminala, trgovine ljudima i narkoticima, kao i na izazove na planu sajber bezbednosti, traži posvećenost, upornost i rešenost svih relevantnih aktera društva. Ključni elementi za uspeh u ovom poduhvatu su nacionalno vlasništvo nad procesom reforme i sveobuhvatan pristup i saradnja predstavnika državnih institucija, civilnog društva, akademske zajednice i medija.

Duboko sam uveren da OEBS, kao regionalna bezbednosna organizacija i platforma za dijalog država učesnica i partnera za saradnju, poseduje ogroman potencijal da obezbedi inkluzivan i holistički pristup procesu upravljanja i reforme sektora bezbednosti. Pored principa i obaveza koje su preuzele države učesnice OEBS-a i koji predstavljaju kvalitetan okvir za promociju i sprovođenje koncepta reforme sektora bezbednosti, Organizacija poseduje i komparativnu prednost u vidu misija na terenu, koje pružaju značajnu podršku državama učesnicama u mnogim segmentima reformi, poput reforme policije i pravosuđa, jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, borbu protiv korupcije i upravljanje granicama. Aktivnosti misija obuhvataju i pomoć državama u procesima kreiranja nacionalnih strategija i politika, unapređenja zakonodavnih okvira, jačanja kontrole rada bezbednosnih struktura, poboljšanja koordinacije rada različitih organa, obrazovanja i obuke kadrova i nadgledanja ostvarenih rezultata.

Iz dugogodišnjeg iskustva u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, koja traje gotovo dve decenije, smatram da misije OEBS-a na terenu treba da nastave da igraju značajnu ulogu u oblikovanju dugoročno održivog bezbednosnog sektora u državama učesnicama kroz podršku institucijama u reformskom procesu, vodeći pri tome računa o specifičnim potrebama svake države. Ključni princip i preduslov u ovom procesu je nacionalno vlasništvo nad procesom reformi, kao i negovanje partnerskog odnosa države domaćina i prisustva OEBS-a.

U Republici Srbiji, upravljanje i reforma sektora bezbednosti predstavlja važan segment sveobuhvatnih reformskih procesa u društvu. Ova reforma za cilj ima uspostavljanje i razvoj bezbednosnog sistema koji omogućava mir, stabilnost i prosperitet naše države i njenih građana i garantuje poštovanje ljudskih prava i vladavinu prava.

Dame i gospodo,

Uveren sam da veoma važan doprinos zajedničkoj odgovornosti za uspostavljanje i očuvanje mira i stabilnosti na širim globalnim područjima i izgradnju post-konfliktnih društava predstavlja učešće u multinacionalnim operacijama očuvanja mira i stabilnosti. Srbija pridaje izuzetan značaj učešću u misijama i operacijama UN-a i EU, u kojima pripadnici Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i MUP-a dobijaju priznanja. Napori Srbije da poveća svoje učešće u civilnim misijama, kao što je Specijalna posmatračka misija OEBS-a u Ukrajini, potvrđuje našu spremnost da delimo odgovornost i teret u izgradnji mira i stabilnosti svuda gde je to potrebno, poštujući međunarodno pravo i priznate univerzalne standarde.

Dame i gospodo

Očekujem da će predstojeća dvodnevna debata dati pozitivan doprinos našim zajedničkim naporima da pronađemo najbolji put saradnje, u cilju jačanja sveobuhvatne bezbednosti i obezbeđenja trajnog mira i stabilnosti na prostoru OEBS-a.

Dozvolite mi da još jednom zahvalim predsedavajućem OEBS-u, ministru Lajčaku i slovačkom predsedavanju na organizaciji ove značajne konferencije, kao i na liderskoj ulozi i naporima koje su tokom svih ovih godina uložili u promociju koncepta reforme sektora bezbednosti.

Želim vam mnogo uspeha u radu."