gototopgototop
Министарство спољних послова Конзуларнo
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Спровођење међународних споразума о социјалном осигурању
+ larger fontnormal font- Smaller font
У поступку спровођења међународних споразума о социјалном осигурању непосредно учествују надлежни носиоци социјалног осигурања, Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Дирекција Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са надлежним филијалама за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање са својим организационим јединцима и организационе јединице Националне службе за запошљавање, уз сарадњу, по појединим питањима, са надлежним министарствима - Министарством рада, запошљавања и социјалне политике и Министарством здравља

У остваривању права која проистичу из међународних споразума о социјалном осигурању заинтересовани треба да имају у виду следеће:
  • Важећи међународни споразуми о социјалном осигурању спроводе се у области пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања непосредно од стране носилаца здравственог и пензијског и инвалидског осигурања у Републици Србији и иностраних организација здравственог и пензијског и инвалидског осигурања.
  • За остваривање права на здравствену заштиту, применом споразума, поступак се спроводи пред надлежном филијалом здравственог осигурања и иностраном касом/организацијом здравственог осигурања.
  • За издавање потврде о праву на коришћење здравствене заштите за време привременог боравка у иностранству, на двојезичном обрасцу, надлежна је филијала здравственог осигурања код које је лице осигурано.
  • За издавање потврде за дипломатско-конзуларне представнике Републике Србије, који су упућени на рад у иностранство, потврду-образац издаје Филијала здравственог осигурања за Град Београд.
  • За време привременог боравка наших грађана у држави, са којом је споразумом предвиђено коришћење здравствене заштите, надлежна је инострана каса/организација здравственог осигурања.
  • Инострани осигураници, који привремено бораве у Републици Србији, образац предају филијали здравственог осигурања надлежној према месту њиховог привременог боравка.
  • За осигуранике, кориснике искључиво иностране пензије, са пребивалиштем у Републици, надлежна је филијала здравственог осигурања према месту њиховог пребивалишта. За осигуранике, кориснике искључиво српске пензије са пребивалиштем у страној држави, са којом је споразумом предвиђено коришћење здравствене заштите, надлежна је каса/организација здравственог осигурања државе у којој имају пребивалиште.
  • За остваривање права на пензију применом споразума о социјалном осигурању закљученим са државама бивше СФРЈ надлежна је филијала за пензијско и инвалидско осигурање на чијем подручју је осигураник био последњи пут осигуран, а ако је од престанка осигурања до покретања поступка протекло 12 месеци, надлежна је филијала на чијем подручју лице има пребивалиште. За примену споразума о социјалном осигурању закљученим са другим државама надлежна је Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Др Александра Костића број 9, односно Дирекција Покрајинског фонда, Житни трг 3, 21000 Нови Сад.
  • Корисник иностране пензије са пребивалиштем у Републици Србији доставља иностраном носиоцу, на захтев, потврду о животу која може да се овери у Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно у Дирекцији Покрајинског фонда, као и у филијалама за пензијско и инвалидско осигурање.
  • За остваривање права из осигурања за случај незапослености потребно је обратити се надлежном носиоцу за запошљавање.

 

Више информација о здравственом осигурању можете наћи на сајту: www.rfzo.rs
Више информација о пензијском осигурању можете наћи на сајту: www.pio.rs

 

1

 

 

Аустрија
Споразум између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности је ступио на снагу 01. децембра 2012. године; објављен је у „ Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 2/2012.

 

2

Белгија
Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности је ступио на снагу 01.септембра 2014. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 12/2010.

Нови Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности је потписан 15.07.2010 и са наше стране ратификован (потврђен), а објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори“ број 12/10. Ступио је на снагу 01. септембра 2014. године.
Да би споразум ступио на снагу и могао да се примењује надлежни органи две државе треба да се међусобно обавесте о извршеним ратификацијама.

3

Босна и Херцеговина
Споразум између СРЈ и Босне и Херцеговине је ступио на снагу 01.01.2004. године; објављен је „ Службеном листу СЦГ-Међународни уговори" број 7/2003.

 

4

Бугарска
Споразум између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности је ступио на снагу 01.фебруара 2013. године; објављен у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 11/2011.

 

5

Велика Британија
Конвенција између ФНРЈ и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о социјалном осигурању је ступила на снагу 01. августа 1958. године; објављена је у »Службеном листу ФНРЈ- Додатак МУИДС" број 7 /1958.

 

6

Данска
Конвенција између СФРЈ и Краљевине Данске о социјалном осигурању ступила је на снагу 1. фебруара 1979. године; објављена је у » Службеном листу СФРЈ - Додатак МУИДС" број 5/1980.

Покренута је иницијатива за закључивање новог споразума о социјалном осигурању.

7

Италија
Конвенција између ФНРЈ и Републике Италије је ступила на снагу 01. јануара 1961. године; објављена је у „Службеном листу ФНРЈ- Додатак МУИДС" број 1/1959.

Покренута је иницијатива за закључивање новог споразума о социјалном осигурању.

8

Канада
Споразум о социјалној сигурности  између Републике Србије и Канаде је ступио  на снагу 01. децембра 2014. године; објављен у „Службеном гласнику РС- Међународни уговори" број 12/2013. 

 

9

Кипар
Споразум између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности је ступио на снагу 01.фебруара 2011. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 12/2010.

 

10

Либија
Споразум између СФРЈ и Велике Социјалистичке Народне Либијске Џамахирије о социјалном осигурању је ступио на снагу 01.јуна 1990. године; објављен је у „Службеном листу СФРЈ-Међународни уговори" број 1/1990.

 

11

Луксембург
Споразум између Републике Србије  и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности је ступио на снагу 01. новембра 2014. године; објављен у „Службеном гласнику РС- Међународни уговори" број 12/2013.

 

12.

Мађарска
Споразум између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности ступио је на снагу 1.12.2014. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 10/2014 . 

 

13.

Македонија
Споразум између СРЈ и Републике Македоније о социјалном осигурању је ступио на снагу 01. априла 2002. године; објављен је у „Службеном листу СРЈ-Међународни уговори" број 1/2001.

 

14

Немачка
Споразум између СФРЈ и СР Немачке  о социјалном осигурању је ступио на снагу 01.09.1969. године;
објављен је у „ Службеном листу СФРЈ" број 9/1969. Измене и допуне су извршене Споразумом из 1974. године, а ступиле су на снагу 14. маја  1975. године, са почетком примене од 01.01.1975. године, објављене су у „ Службеном листу СФРЈ-МУ" 24/1976.

 

15

Норвешка
Конвенција између СФРЈ и Краљевине Норвешке о социјалном осигурању је ступила на снагу 01.08.1976. године; објављена је у„ Службеном листу СФРЈ" број 22/1975. 

 

16

Панама
Споразум о сарадњи социјалног осигурања између СФРЈ и Републике Панаме је ступио на снагу 25. децембра 1975. године; објављен је у" Службеном листу СФРЈ-Додатак МУИДС" број 11/1977.

 

17

Пољска
Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и НР Пољске ступила је на снагу 01.01.1959. године; објављена је у „ Службеном листу ФНРЈ - Додатак МУИДС „ број 9 /1958. 

 

18.

Румунија
Споразум између Владе СФРЈ и Владе СР Румуније о сарадњи у области здравственог осигурања  је ступио на снагу 01.12.1976. године;објављен у „Службеном листу СФРЈ-Додатак МУИДС" број 13/1977. 

Споразум између Републике Србије   и Румуније о социјалној сигурности је, с наше стране  потврђен, а објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 2/2017. Још није ступио на снагу.

19.

Словачка
Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности је ступио  на снагу 01. марта 2013. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 2/2012.

 

20.

Словенија
Споразум између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању је ступио  на снагу 01. новембра 2010. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 111/2009.

 

21

Турска
Споразум између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности је ступио на снагу 01.12.2013. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 1/2010. године.

 

22

Француска
Општа Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Француске Републике закључена ступила је на снагу 01.04.1951. године; објављена је „Службеном веснику Президијума Народне скупштине ФНРЈ" број 4/51. Измене и допуне су објављене у „Службеном листу СФРЈ-Међународни уговори" број 1/1967; 17/1971; 22/75, 7/1977; 5/79 и број 9/1990.

 Нови Споразум између Републике Србије и Републике Француске о социјалној сигурности је, с наше стране, потврђен, а објављен је у „ Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 6/2015. Још није ступио на снагу. 

23

Холандија
Конвенција о социјалном осигурању између СФРЈ и Краљевине Холандије је ступила на снагу 01.04.1979. године; објављена је у Службеном листу СФРЈ- Додатак МУИДС" број 11/1980.

 

24

Хрватска
Споразум између СРЈ и Републике Хрватске о социјалном осигурању је ступио на снагу 01.маја 2003. године; објављен је у „ Службеном листу СРЈ -Међународни уговори" број 1/2001.

 

25

Црна Гора
Споразум између Републике Србије  и Републике Црне Горе о социјалном осигурању је ступио на снагу 01. јануара 2008. године; објављен је у „ Службеном гласнику РС –Међународни уговори" број 102/2007.

 

26

Чешка
Споразум између СРЈ и Чешке Републике о социјалном осигурању ступио је на снагу 01. децембра 2002. године; објављен је у „ Службеном листу СРЈ-Међународни уговори" број 7/2002.

 

27

Швајцарска
Конвенција између ФНРЈ и Швајцарске Конфедерације о социјалном осигурању је ступила на снагу 01.03.1964.; објављена је у „Службеном листу ФНРЈ- Додатак МУИДС„ број 8/1963. Измене и допуне Конвенције су извршене 1982. године а ступиле су на снагу 01.01.1984., а објављене су у" Службени листу СФРЈ-Међународни уговори" број 12/1984.

Нови Споразум између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности је, с наше стране,  потврђен, а објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 13/2010. Још није ступио на снагу. 

28.

Шведска
Конвенција између СФРЈ и Краљевине Шведске о социјалном осигурању, ступила је на снагу 01.01.1979. године; објављена је у „ Службеном листу СФРЈ- Додатак МУИДС" број 12/1979.

 У току су преговори за закључивање нове конвенције/споразума.


 

Усаглашен је текст споразума са Руском Федерацијом.

У току су преговори на закључивању споразума: са Аустралијом, Грчком,  Квебеком,  Кином, као и административног споразума са Руском Федерацијом и Француском.

Постоје иницијативе за наставак преговора са Шведском, Украјином, закључивање споразума са: Белорусијом, Египтом ( са којим је постојао споразум о социјалном осигурању), новог споразума са Р. Хрватском, Данском,  Црном  Гором, Италијом.