gototopgototop
Министарство спољних послова Конзуларнo Путовања у иностранство
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Коришћење здравствене заштите у иностранству
+ larger fontnormal font- Smaller font
Здравствена заштита у иностранству, за време туристичког боравка, користи се на основу закључених међународних споразума о социјалном осигурању и Закона о здравственом осигурању Републике Србије.

Образац, односно потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству издаје се на основу непосредног прегледа осигураног лица од стране изабраног лекара и његовог налаза и мишљења да осигурано лице није боловало од акутне или хроничне болести у последњих 12 месеци, потврде изабраног лекара стоматолога о стању зуба, као и мишљења лекарске комисије надлежне филијале здравственог осигурања.

Образац, односно потврду издаје надлежна филијала здравственог осигурања код које је лице осигурано у Србији, на период од најдуже 90 дана од дана издавања.

За време боравка у иностранству, осигурано лице може да користи здравствену заштиту само у здравственим установама које су у систему јавног здравља стране државе.

У табели се даје назив и ознака обрасца, односно потврде која треба да се прибави пре путовања у односну државу.

 

 

Држава у коју се путује

 

Ознака обрасца

 

Назив обрасца / основ

 

Институција у иностранству  којој се предаје образац

 

Аустрија

 

SRB/А3


Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Аустрији;

међународни споразум

 

аустријска болесничка благајна

 

Белгија

 

SRB/BE 111

 

Потврда о праву на давања у натури
током боравка у другој држави
уговорници међународни споразум

 

белгијска каса здравственог осигурања

 

БиХ

 

SCG/BIH 111

 

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у БиХ; међународни споразум

 

филијала здравственог осигурања у БиХ

 

Бугарска

 

SRB/BG 111

 

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Бугарској;

међународни споразум

 

здравствена установа у Бугарској

(Национална благајна за здравствено осигурање)

 

Велика Британија

 

не постоји посебан образац, довољни су здравствена књижица или пасош

 

не постоји образац;

међународни споразум

 

здравствена установа у Великој Британији

 

Италија

 

OBR/МОD7

 

Одобрење боравка осигураника и чланова породице за одсуство,

међународни споразум

 

италијанска каса здравственог осигурања

 

Луксембург

 

SRB/LUX 111

 

Потврда о праву на хитно потребна
давања у натури за време привременог
боравка;

међународни споразум

 

надлежна институција здравственог осигурања у Луксембургу

 

Мађарска

 

SRB/HUN 111

 

Потврда о праву на здравствене услуге
за време привременог боравка у
Мађарској;

међународни споразум

 

 

надлежна мађарска институција здравственог осигурања, здравствена установа

 

Македонија

 

СРБ/РМ111

 

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Републици Македонији;

међународни споразум

 

филијала здравственог осигурања у Македонији

 

 

Немачка

 

DE111SRB

 

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Немачкој;

међународни споразум

 

немачка каса болесничког осигурања

 

Пољска

 

не постоји посебан образац, довољна је здравствена књижица

 

међународни споразум

 

здравствена установа у Пољској

 

Румунија

 

R /Yu 11


Потврда о праву на пружање здравствених услуга за време привременог боравка;

међународни споразум


надлежна румунска институција здравственог осигурања

 

Словенија

 

SRB/SL 3

 

Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Словенији;

међународни споразум


надлежна румунска институција здравственог осигурања

 

Словачка

 

SRB/SK 111

 

Потврда о праву на хитна давања у натури за време привременог боравка у Словачкој;

међународни споразум

 

здравствена установа у Словачкој

 

Турска

 

SRB/TR 111

 

Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Турској.

међународни споразум

 

надлежна турска институција здравственог осигурања у месту у коме лице борави

 

Холандија

 

YN 111

 

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка на територији једне од страна уговорница;

међународни споразум

 

холандска каса здравственог осигурања

 

Хрватска

 

SRB/HR 111

 

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Републици Хрватској;

међународни споразум

 

подручна служба Хрватског завода за здравствено осигурање

 

Црна Гора

 

SRB-MNE 111

 

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Црној Гори;

међународни споразум

 

филијала здравственог осигурања у Црној Гори

 

Чешка

 

YU/CZ 111

 

Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Чешкој Републици, међународни споразум

 

чешка каса здравственог осигурања

 

Данска, Норвешка, Француска, Шведска и Швајцарска
(државе са којима постоји билатерални међународни споразум), као и друге државе са којима не постоји билатерални међународни споразум1

 

Потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству

 

Чл. 63-67 Закона о здравственом осигурању

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oсигурано лице које је користило здравствену заштиту у иностранству се, са оригиналном медицинском и рачунском документацијом, обраћа Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд, са захтевом за накнадом трошкова пружене здравствене заштите