gototopgototop
Одштампај текст
Примена безвизног режима за држављане Р.Србије приликом путовања у Р.Турску
+ larger fontnormal font- Smaller font
Почев од 3. децембра 2010. године на граничним прелазима Републике Турске који су дефинисани за међународни путнички саобраћај, примењивати ће се одредбе о ослобађању од виза које су предвиђене Споразумом између Владе Републике Турске и Владе Републике Србије о реципрочном укидању виза.

Предочавамо доле наведено о новом визном режиму који се примењује према држављанима Р.Србије који су носиоци дипломатских, службених и обичних пасоша, бродарских књижица и путних листова.

а) Држављани Р.Србије, који су носиоци докумената која су назначена у анексима
Споразума, могу приликом путовања у Турску или транзитирања боравити без визе
до 90 дана у року од шест месеци.
б) Држављани Р.Србије који желе да бораве у Турској дуже време ( период преко 90
дана) требало би да аплицирају за визу у дипломатско-конзуларним
представништвима Републике Турске.
в) Држављанима Р.Србије који обављају међународни превоз путника и роба, као што
су возачи возова, камиона и аутобуса и њихови помоћници, као и посаде возова,
локомотива, цивилних авиона и бродова, нису потребне визе за период који је
назначен у тачки а.
г) Држављани Р.Србије који су носиоци Путничког документа који је израђен по
стандардима ICAO са Бродарском исправом приликом путовања и транзитирања у
Турској током трајања визног изузећа могу уместо пасоша користити ова
документа.
д) Путовања држављана Р.Србије са посебном сврхом која су дужег рока (период
преко 90 дана), као што су породично обједињење, учење, образовање, научно
истраживање и послови монтаже-одржавања-поправке, регулишу се „визом са
посебним објашњењем" коју ће исти узимати у дипломатским и конзуларним
представништвима Републике Турске.
ђ) Држављани Р.Србије који су носиоци дипломатског и службеног пасоша а који су постављени при акредитованим дипломатским, конзуларним или представништвима међународних организација, током трајања њихове службе, ослобођени су потребе узимања визе приликом улазака-излазака и транзитирања кроз Турску. Ова уредба о ослобађању од визе о којој је реч односи се и на чланове породице носиоца важећег дипломатског службеног пасоша.
е) У оквиру постојеће праксе и у складу са Чланом 7. Споразума и Чланом 8.
Закона о путним исправама бр. 5862, у Турску неће моћи да уђу она лица којима је
забрањен или условљен улазак у земљу, лица која немају довољно средстава за боравак у предвиђеном периоду и она лица за која се сматра да би могла бити предмет илегалне
миграције.
ж) Држављанима Р.Србије који дођу на гранични прелаз са вишекратним и
једнократним визама дужег рока као што су „пословна" и „трговачка" виза која је
добијена у дипломатским и конзуларним представништвима Републике Турске пре
датума почетка примене визног ослобођења, у случају да то траже, обавиће се процедура у складу са постојећом визом и удариће се улазни печат на страници њиховог пасоша на којој се налази визна налепница.
з) Држављани Р.Србије чије је укупно задржавање у износу од 90 дана у последњих шест месеци испуњено и који су напустили Турску а желе да поново дођу у Турску, у Турску би поново могли да дођу користећи се визним ослобођењем, међутим, тек након истека шестомесечног рока.

Држављани Р.Србије који желе да дођу у Турску у случају да је испуњен период задржавања од укупно 90 дана током последњих шест меседи а да још није прошао шестомесечни период који је потребан за (ново) визно ослобођење принуђени су да узму одговарајућу „визу са посебним објашњењем" у дипломатским и конзуларним представништвима Републике Турске.