gototopgototop
Министарство спољних послова Конзуларнo Дијаспора
петак, 31. август 2012. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Дијаспора
+ larger fontnormal font- Smaller font
Република Србија односима са дијаспором и Србима у региону придаје изузетан значај о чему најбоље сведоче Декларација Владе Републике Србије о проглашењу односа између отаџбине и расејања односом од највећег државног и националног интереса (2006. г.), Закон о дијаспори и Србима у региону (2009. г.) и Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону (2011. г.).
Министарство спољних послова Републике Србије, преко мреже својих ДКП у свету, свим својим расположивим капацитетима, материјалним и људским ресурсима, и дипломатским инструментима, чини све напоре да изађе у сусрет потребама својих држављана и исељеника нашег порекла у страним државама и помогне у очувању њиховог националног идентитета, језика, културе и обичаја. Кроз пружање ефикасне и квалитетне конзуларне заштите и услуга, организовање образовања и информисања на матерњем језику, помоћ у оснивању и раду клубова и удружења, њиховом повезивању са пословним и другим субјектима у матици, подстичу их на међусобну сарадњу, интензивирање контаката и односа са матицом и непрекидно раде на унапређењу њихових свеукупних привредних, научних, културних, информативних, спортских и других веза са матицом.
Наша жеља је да српска дијаспора у свету и Срби у региону у ДКП Републике Србије виде "своју кућу", којој треба да се обрате за помоћ и решавање својих проблема у страној држави, добију информације о матици и остваре своје образовне, културне и друге појединачне и групне интересе. Такође, ДКП Републике Србије су адреса на којој могу наћи партнера за разговор о пословној сарадњи са привредним субјектима у Републици Србији, било да је реч о инвестирању, заједничком улагању, трговини, туризму или било ком другом виду обострано корисне привредне сарадње.

Информације на веб страницама Министарства спољних послова и ДКП Републике Србије намењене дијаспори и Србима у региону треба да пруже основне информације, олакшају међусобни контакт и буду подстицај за нашу даљу сарадњу.

Нови Закон о дијаспори и Србима у региону, објављен 28. октобра 2009. године у "Службеном гласнику" Републике Србије, који је ступио на снагу првих дана новембра 2009. године, израз је изузетног интереса који Република Србија поклања проблемима дијаспоре и велике жеље да унапреди међусобне односе и сарадњу са дијаспором и Србима у региону. У историјску проблематику матице и дијаспоре Закон је унео и један нови појам а то је појам "Срби у региону". То је, с једне стране, израз тежње Републике Србије да сагледа и дефинише све проблеме везане за своје држављане и држављане српског порекла који живе у страним државама узимајући у обзир различитост у погледу њиховог историјског настанка и њихових позиција у државама где живе. Са друге стране, то је последица сагледавања објективне ситуације на терену, углавном у бившим југословенским републикама и суседима након насилног разбијања претходне Југославије и настанка нових држава и граница и демографских промена које су биле резултат тога, чиме је велики број Срба доведен у потпуно нови положај у односу пре свега, на те новонастале државе.

Нови Закон о дијаспори и Србима у региону свеобухватан је правни акт који отвара широке могућности сарадње дијаспоре, Срба и региону и матице, институционализацију те сарадње и даје далеко погоднији оквир него до сада за артикулацију интерса дијаспоре и Срба у региону у односу на матицу, што све доприноси промоцији Републике Србије и афирмацији њених државних и националних интереса. У том смислу од темељног је значаја институционализација сарадње кроз оснивање Скупштине дијаспоре и Срба у региону и припадајућих савета, и кроз оснивање Савета за односе са Србима у региону и Савета за дијаспору.

Према најновијим информацијама дипломатско - конзуларних представништава Републике Србије у иностранству, иако свеобухватан попис припадника наше дијаспоре и Срба у региону никада није извршен, процењује се да дијаспора Србије, укључујући у тај број и Србе у региону, данас броји око 4,5 милиона људи. Од тог броја, око милион и по су држављани Србије, при чему значајан број су двојни држављани, односно поседују и држављанство земаља имиграције. Рачуна се да у расејању делује преко 1.300 најразличитијих асоцијација које окупљају наше људе на свих пет континената, а највише их је у земљама Европске Уније, Северној Америци и Аустралији. По проценту припадника дијаспоре у односу на број становника у матици, Србија спада у ред земаља са изузетно бројном дијаспором.

Овако велики број припадника дијаспоре у иностранству и Срба у региону резултат је дуге историје исељавања српског становништва из своје земље из различитих разлога у различитим периодима, од економских, политичких, верских, културних, породичних, па до исељавања пред насиљем и прогоном.
Након демократских промена у матици, дијаспора и Срби у региону желе да активно и равноправно учествују у политичком, друштвеном и економском животу матице и да се укључе у њену обнову и развој.

Циљеви политике Србије према дијаспори и Србима у региону су: очување њиховог националног и културног идентитета; заштита њихових интереса и права; обезбеђење остваривања њихових законских права и обавеза у иностранству кроз пружање конзуларних и других услуга; унапређење привредних, научних, културних, информативних, спортских и других веза између дијаспоре и Срба у региону и матице; подстицање и усмеравање стручних и финансијских потенцијала дијаспоре и Срба у региону на бази партнерства дијаспоре и Срба у региону и матице у циљу економског развоја отаџбине.

Сарадња дипломатско конзуларних представништава (ДКП) Републике Србије са дијаспором и Србима у региону

Министарство спољних послова Републике Србије, у оквиру својих законских обавеза, надлежности и објективних могућности, директно а нарочито преко мреже својих ДКП у свету, свим својим расположивим капацитетима, материјалним и људским ресурсима, и дипломатским инструментима, у најбољој намери чини све напоре да изађе у сусрет потребама својих држављана и исељеника нашег порекла у страним државама.

Отвореност Министарства спољних послова и ДК мреже у иностранству према српској дијаспори и Србима у региону треба да укаже на спремност Републике Србије да се као држава активно заузме за заштиту интереса и права својих држављана и исељеника у иностранству, као и Срба у региону, у мери у којој се то не коси за законима страних држава у којима живе, да их максимално могуће подржи и помогне у очувању њиховог националног и културног идентитета, образовања и информисања на матерњем језику, да их подстакне на интензивирање контаката и односа са матицом и непрекидно ради на унапређењу привредних, научних, културних, информативних, спортских и других међусобних веза. Жеља Републике Србије је да српска дијаспора у свету и Срби у региону у ДКП Републике Србије виде "своју кућу", којој увек могу да се обрате за помоћ и решавање својих проблема у страној држави. Али не само за решавање проблема, већ да ту могу наћи партнера за разговор о пословној сарадњи са привредним субјектима у Републици Србији, било да је реч о инвестирању, заједничком улагању, трговини, туризму или било ком другом виду обострано корисне привредне сарадње.

У ДКП Републике Србије српска дијаспора и Срби у региону треба да траже да добију најновије информације о политици РС и о могућностима сарадње са матицом у свим сегментима њиховог интересовања.

За српску дијаспору и Србе у региону ДКП Републике Србије у свету представљају истовремено све државне органе РС који требају и могу да решавају њихове статусне и друге проблеме, Она за њих представљају и МУП, и Министарство одбране, и општину и судове и она су карика која конзуларним услугама повезује матицу са дијаспором и Србима у региону и омогућава им да на лакши, бржи и једноставнији начин остварују своја грађанска и друга права.

Срби у расејању у ДКП РС у иностранству имају поузданог партнера који ће подржати оснивање и рад њихових удружења, друштава, асоцијација, клубова, и свих других форми окупљања, помоћи колико то могућности и околности дозвољавају, да се евентуални проблеми боље и ефикасније решавају, што све доприноси унапређењу веза дијаспоре и Срба у региону са матицом. У том смислу улога ДКП РС у иностранству је од непроцењивог значаја за Србе у расејању.

Сви запослени у ДКП РС у иностранству свесни су да своју државу представљају не само у односу према држави пријема, већ и у односу према Србима у расејању. Та улога "својеврсних посленика наше политике, идентитета, културе и менталитета", велика је обавеза и одговорност и у обављању те улоге они очекују помоћ, подршку и сарадњу дијаспоре и Срба у региону, у обостраном интересу.

У том смислу, Министарство спољних послова РС улаже велики труд да у свим сегментима унапреди стандард и ефикасност услуге ДКП имајући у виду чињеницу да је укупно понашање наших дипломата и службеника у свакој прилици слика земље коју представљамо, а за нашу дијаспору важан елемент за стварање поверења у матицу.

Такође, примена јавне дипломатије и транспарентности у раду ДКП и Министарства спољних послова РС од посебног је значаја за углед земље и поверење како страних партнера, тако и Срба у расејању, па је активна и интензивна сарадња са медијима у држави пријема, у циљу промене на боље постојеће представе о Србији и ДК мрежи МСП РС значајан сегмент рада.

Шта дијаспора и Срби у региону могу очекивати од ДКП РС

Дијаспора, с правом, очекује већу отвореност ДКП према њеним потребама и иницијативама.

У том смислу је значајно информисати дијаспору и Србе у региону да ДКП РС имају обавезу да:
  • се активно ангажују и врше значајну улогу у демократском процесу артикулације интереса дијаспоре и њиховог аутентичног представљања у матици,
  • ефикасно пружају конзуларне услуге за које су овлашћена,
  • сарађују са свим српским удружењима, организацијама, клубовима и другим асоцијацијама у циљу бољег унутрашњег повезивања и уједињавања наше дијаспоре и стварања ефикаснијих и "кровних организација" са могућношћу већег утицаја, како у земљи домицила, тако и ефектније и целовитије сарадње са матицом
  • посећују српску дијаспору у удаљенијим крајевима ( одржавање конзуларних дана), врше конзуларне услуге, обављају разговоре и пружају потребне информације нашим грађанима
  • се ангажују на повећању и побољшању образовања на српском језику на свим нивоима школовања у земљи пријема и у том циљу сарађују са надлежним институцијама земље домаћина
  • помажу у организовању и успостављању допунске наставе на српском језику и помажу очување привржености дијаспоре матици и у другој, трећој и свакој наредној генерацији неговањем српског језика и културе
  • се ангажују на бољој организацији и реализацији културних, спортских и свих других манифестација у српској дијаспори у циљу очувања идентитета, културе, традиција и обичаја српског народа
  • се старају о културно - историјским споменицима и српским војним меморијалима и ратним гробљима из Првог и Другог светског рата, и из свих других периода страдања Срба, који се налазе чак у тридесет земаља света сарађују са СПЦ и њеним епархијама у иностранству

Министарство спољних послова и институционална сарадња дијаспоре са матицом

Нови Закон о дијаспори и Србима у региону свеобухватан је правни акт који отвара широке могућности сарадње дијаспоре и матице:

1.    Институционализација те сарадње кроз формирање Скупштине дијаспоре и Срба у региону и припадајућих савета, и кроз оснивање Савета за односе са Србима у региону и Савета за дијаспору израз су спремности РС да са дијаспором и Србима у региону значајно упапреди сарадњу и повећа помоћ и утицај у обоастраном интересу.
2.    Отвара знатно веће могућности за заштиту интереса Републике Србије, њених држављана и правних лица у иностранству у сарадњи са министарствима и институцијама надлежним за односе са дијаспором;
Пружа прилику за предузимање мера ради унапређења односа са исељеницима у иностранству;
3.    Незаменљив и драгоцен лични контакт и присутност у земљи пријема

И поред увођења информатичке технологије у готово све сегменте рада, лични контакт и сарадња чине да је улога наших ДКП-а и даље је незаменљива у земљама пријема, јер је превасходно у функцији унапређења односа матице и дијаспоре као и заштите интереса наших грађана у земљама пријема где привремено живе и раде.

У иностранству наши ДКП се баве и унапређивањем и ширењем контаката и комуникације са правним субјектима земље пријема промовишући развој билатералне привредне, културне, научно-техничке и свих других облика сарадње који су у заједничком интересу развоја свеукупних односа наших народа и држава, где наша дијаспора треба и може да представља тај значајни "мост сарадње".

Поштовање принципа мултиетничности у раду са дијаспором

И најзад, најчешће се говори о српској дијаспори. Под тим појмом подразумевају се држављани Републике Србије који живе у иностранству и припадници српског народа исељени са територије Републике Србије и из региона и њихови потомци. Али, не треба никада изгубити из вида да бројни припадници других народа живе у нашој земљи. У складу са тим, сви они који потичу са ових простора и који изражавају жељу да буду припадници наше дијаспоре или да учествују у њеним активностима, добро су дошли. Демократски карактер нашег друштва и наше укључивање у Европу не могу се замислити без (поштовања) придржавања принципа мултиетничности.