gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Bosna i Hercegovina
Ambasador: Aleksandar Djorđević joomplu:501
Adresa: Obala Maka Dizdara 3a
SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA
Telefon: +38733 / 260-090,
+38733 / 260-080
Faks: +38733 / 221-469
E-mail: ambasada.sarajevo@mfa.rs
Internet sajt: http://www.sarajevo.mfa.gov.rs