gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Vatikan
Ambasador: Dejan Šahović joomplu:200
Adresa: Via dei Monti Parioli 20
00197 RIM
VATIKAN
Telefon: +39 06 3223076
Faks: +3906 / 3204-530
E-mail: amb.serbia.vatican@ambroma.com
Internet sajt: http://www.vatican.mfa.gov.rs